en
Избери държава:
България
Международен тим от експерти.
Нашият екип от повече от 4,300 служители в осем страни от Централна и Източна Европа отговаря за гладкото функциониране на всички наши услуги.
Отпадъкът като ресурс
Благодарение на модерните решения за третиране на отпадъци даваме втори живот на 500.000 тона вторични суровини годишно.
Точно навреме
Близо 1,3 милиона контейнера, кофи и кошчета от всички размери и 1.300 камиона или специализирани превозни средства гарантират сигурността и ефективното събиране и транспортиране на всички отпадъци за по-нататъшно третиране.
Опитен доставчик на услуги
8 страни, 1.200 общини и 4,7 милиона жители, обслужвани от .А.С.А., 20 консорциума с общини, 84.000 бизнес клиенти. Това е нашият кратък профил.

Добре дошли в FCC Environment CEE - водеща компания за управление на отпадъци в България

FCC Environment CEE е сред водещите фирми за управление на отпадъци в България, като обслужва над 660 000 жители на територията на страната.

С богатия си международен опит и иновативните си технологии в преработването и оползотворяването на отпадъци FCC Environment CEE се нарежда сред най-големите предприемачи в областта на отпадното стопанство.

За нас твърдението "Service for the Future" е нашата мисия. С доказано високо ниво на услугите и инвестициите в чисти технологии, ние осигуряваме качество на живот за настоящите и бъдещите поколения чрез свеждане до минимум въздействието върху околната среда.

Като солиден партньор на общините и жителите, ние предлагаме широка гама от услуги, с които можем да допринесем за съществено подобряване условията на живот в населените места.

Всички наши решения са базирани на устойчивото управление на отпадъците. Ние виждаме отпадъците като ресурс; от момента на събиране, през различно третиране, с цел да се оптимизира преработката и оползотворяването на събраните материали.

Интересни факти

Понастоящем Еф Си Си България ЕООД работи с повече от 100 специализирани машини за извършване на услугите сметосъбиране, сметоизвозване, улично метене, миене и зимна поддръжка.

Общо в страната се обслужват над 35 000, различни по вид, съда за смет.

Знаете ли, че…?

ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01 ddk-bg-01