en
Vybrat zemi:
Česká republika
Scroll to navigation

V pražských Ďáblicích začal občanům sloužit nový sběrný dvůr

16.05.2016

Nový sběrný dvůr v Ďáblické ulici - přímo v areálu skládky Ďáblice - je určen zejména občanům hl. m. Prahy. Provoz byl zahájen 2. května 2016. Jedná se o speciální zařízení, ve kterém budou moci Pražané odevzdávat odpady vybrané Magistrátem hl. m. Prahy, které nepatří do běžných odpadových nádob. Výstavbu sběrného dvora financovala společnost FCC Česká republika, s.r.o., která jej také provozuje.
Sběrný dvůr ĎábliceOtevření sběrného dvora vychází ze snahy Magistrátu hlavního města Prahy na rozšíření služeb občanům. Zároveň vyhovělo přání městských částí Praha-Ďáblice a Praha-Březiněves, kterým toto zařízení dlouhodobě chybělo.
Sběrný dvůr je určen pro odkládání vybraného tříděného odpadu z domácnosti, dále pak pro odpady ze zahrad, a to od fyzických osob s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy. Jedná se tedy především o velkoobjemový odpad z domácností (např. nábytek, koberce či sanitární keramiku), odpad ze zeleně, kovy, papír, sklo, kompozitní obaly (TetraPack) nebo nebezpečné odpady a vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, PC nebo pračky či chladničky.
Odpady, jejichž seznam je na webových stránkách hl. m. Prahy a na webu společnosti FCC Česká republika, s.r.o., lze předat v provozní době sběrného dvora, a to zdarma. Výjimku tvoří stavební odpad v objemu překračujícím 1 m³ za měsíc a pneumatiky, jejichž odložení ve sběrném dvoře je zpoplatněno.
Celková úhrnná roční kapacita sběrného dvora v areálu skládky Ďáblice je v prvním roce provozování plánována na 2500 t/rok. Náklady na vybudování sběrného dvora překročily 1 650 000 korun. Výstavbu a zprovoznění sběrného dvora financovala společnost FCC Česká republika, s.r.o., která jej zároveň provozuje. 

Kvalita činnosti a služeb firmy FCC v ČR je ověřena mj. certifikáty ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 a ISO/IEC 27001:2013.

Provozní doba sběrného dvora
V době letního času:        
pondělí až pátek    8:30 - 18:00
sobota                    8:30 - 15:00

v době zimního času:        
pondělí až pátek    8:30 - 17:00
sobota                   8:30 - 15:00

Provozní doba může být upravena na základě požadavku hl. m. Prahy dle zkušeností s jejím využitím občany. 

dsc_7676  dsc_7694
zpět
Díky pro FCC Česká republika ze spolku Země lidí za dlouhodobou podporu
12.03.2018

Díky pro FCC Česká republika ze spolku Země lidí za dlouhodobou podporu

Díky dlouhodobé podpoře společnosti FCC Česká republika mohou děti s tělesným a kombinovaných postižením absolvovat mnoho aktivit a získat nové zážitky. 
Skupina firem FCC slaví 30 let
25.01.2018

Skupina firem FCC slaví 30 let

Skupina firem FCC (dříve .A.S.A.) je známá ve středoevropském regionu jako lídr v oblasti nakládání s odpady a poskytováním komunálních služeb. V roce 2018 vstupuje do...

Technika a zařízení

Více než 550 ks nákladních a speciálních vozidel

6 biodegradačních a dekontaminačních ploch

12 skládek odpadů

11 linek na třídění odpadu

10 překládacích stanic  

5 kompostovacích zařízení

3 solidifikační linky

2 linky na výrobu tuhého alternativního paliva - TAP

Věděli jste, že…

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13