en
Vybrat zemi:
Česká republika
Scroll to navigation

Služby pro životní prostředí

Naše služby jsou zaměřené na likvidaci odpadů a zároveň minimalizaci dopadů na životní prostředí. Nasazením speciálních patentovaných technologií optimalizujeme sanační procesy kontaminovaných lokalit.

Ve spolupráci s místními orgány a také s firemními zákazníky vyvíjíme udržitelné koncepce nakládání s odpady a nabízíme poradenské služby pro posuzování vlivů na životní prostředí. V rámci vzdělávacích programů se pak zabýváme osvětou správného nakládání s odpady ve školách.

 

Výzkumné projekty

Společnost FCC Česká republika, s.r.o. se podílí na realizaci projektů výzkumu a vývoje, kde úzce spolupracuje s partnery z řad soukromých firem i vysokých škol.

 

Technologie využití neutralizačních kalů v procesu rekultivací a ve stavebnictví TA01021418

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Příjemce: GEOtest, a.s.

Spolupříjemce: Vysoké učení technické v Brně, FCC Česká republika, s.r.o.

Období řešení projektu: 2011 – 2014

Neutralizační kaly jako významná skupina průmyslových odpadů, produkovaných v současnosti i v minulosti (staré ekologické zátěže), jsou na základě teoreticky sestavených a odzkoušených receptur upravovány na nově vyvinuté technologické lince do podoby výrobku, umožňující jejich využití v procesu rekultivací a ve stavebnictví tak, aby splňovaly platné legislativní požadavky. Vybrané výrobky byly certifikovány. Celý proces musí probíhat s ohledem na optimální provoz technologické linky a na ekonomickou udržitelnost.

List projektu 

Video: Referenční projekt "Bratislava - Devínska Nová Ves - kameňolom Srdce"

kamenne-srdce-fcc 

Změna obchodního názvu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
1.2.2017

Změna obchodního názvu společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

S platností od 1. února 2017 došlo u společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. ke změně obchodního názvu na FCC Prostějov, s.r.o. Spolu se změnou názvu se společnost bude...
Školky a školy v Liberci budou recyklovat bioodpady
19.12.2016

Školky a školy v Liberci budou recyklovat bioodpady

 Město a FCC Liberec věnovaly  mateřským a základním školám kompostéry. 

Technika a zařízení

Více než 550 ks nákladních a speciálních vozidel

6 biodegradačních a dekontaminačních ploch

12 skládek odpadů

11 linek na třídění odpadu

7 překládacích stanic  

5 kompostovacích zařízení

3 solidifikační linky

2 linky na výrobu tuhého alternativního paliva - TAP

Věděli jste, že…

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13

Landfill
Incineration operation
.A.S.A. Collection Yard
.A.S.A. Sorting Plant