en
Válasszon országot:
Magyarország
Scroll to navigation

A projekt előrehaladása

Széchenyi 2020

A projektet az .A.S.A. Magyarország Kft.,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont konzorciuma valósítja meg. 


 Az alábbiakban az egyes munkaszakaszokban elvégzett munkák rövid összefoglalása olvasható. Részletes szakmai beszámolót – a szabadalmi ügyvivővel történt egyeztetés alapján, a projektben vállalt szabadalmi bejelentések miatt – nem teszünk közzé a projekt honlapján. Képek a munkákról a szövegben lévő linkekre kattintva érhetőek elv

 • 2013. január – június: I. munkaszakaszban szakirodalom kutatást végeztünk. Megtörtént a  hővezetési tényező mérés kísérlethez a mérőműszer megtervezése, legyártása, valamint a hulladéklerakó belsejében lévő hőmérsékletméréshez függőleges furatok helyének meghatározása, mérőműszer tervezése, legyártása. Elvégeztük a depóniatest fúrásokat és azok becsövezését, megkezdtük a depónia belsejében (10x10 ponton) a hőmérsékletméréseket. A szakmai és pénzügyi beszámolót határidőre benyújtottuk. .
 • 2013. augusztus: II. munkaszakaszban elvégeztük a hővezetési tényező mérési kísérleteket, az adatok feldolgozása folyamatban van. Az első kutatási eredmények publikálása folyamatban van. A depótest belsejében a hőmérsékletmérés heti gyakoriságú, az adatok feldolgozása folyamatban van.
 • 2013. október: Kísérleti hőcserélő berendezés megtervezése, részben megtörtént, a második egység részleteinek kidolgozása folyamatban van.  Kijelöltük a vízszintes és függőleges hőkinyerő területeket, illetve mezőket, megterveztük a vertikális és horizontális hőkinyerő egységeket.
 • 2013. december: A kísérleti hőcserélő berendezés tervezése befejeződött, kiépítésre kerültek a függőleges hőkinyerő/hőcserélő kutak és a hőkinyerő/hőcserélő mezők. 
 • 2014. március: Megtörtént a komplex hőkinyerő/hőcserélő rendszer megtervezése, mely magában foglalja a hulladéktestben levő hőcserélő egységeket, a konténer hőközpontot, az előbbi kettőt összekötő csővezeték-rendszert, valamint a hőhasznosító végpontokat, úgy mint üvegház és csurgalékvíz-medence hőcserélő egysége.
 • 2014. május: Elméleti kutatást folytattunk a heterogén kommunális hulladék – folyadék – vízgőz / levegő háromfázisú rendszer hőtani (hővezetés, fajhő, hődiffuzivitás) és fizikai (halmazsűrűség, fázisok térfogathányada) tulajdonságainak elméleti levezetésére. A munka eredménye egy cikk, amelyet az Elsevier Kiadó, Waste Management című, magas impakt faktorú folyóiratához beküldtünk.
 • 2014. június: Megtörtént a komplex hőcserélő/hőkinyerő rendszer és létesítményeinek teljes kiépítése a 2014. márciusi terveknek megfelelően.
 • 2014. július: megkezdődött a komplex hőkinyerő/hőcserélő rendszer üzemeltetése. Cél a tervezett adatgyűjtés minden egyes hőcserélő kör vonatkozásában.
 • 2014. augusztus – 2015. március: komplex hőkinyerő/hőcserélő rendszer üzemeltetése, adatgyűjtés mindenegyes hőcserélő kör vonatkozásában. Adatfeldolgozás, eredmények kiértékelése. Kutatási eredmények közzététele, levédése cikkek, szabadalom útján. 
 • J Faitli, T Magyar, A Erdélyi, A Murányi. Characterization of thermal properties of municipal solid waste landfills. WASTE MANAGEMENT 36:(1) pp. 213-221. (2015). IF: 3.157**

  Egyéb publikációk a munkaszakasz során:

  Konferencia előadás és kiadvány:

  József Faitli, Tamás Magyar (2014): Optimizing the Operation of Municipal Solid Waste Landfills. In:18th International Conference on Waste Recycling (Imre Gombkötő (szerk.)). Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2014.10.09-2014.10.10.2014. pp. 1-9. (ISBN:978-615-5216-61-9)

  TDK dolgozat:

  Péter Márton, „A gyáli hulladéklerakóba épített üzemi méretű hőcserélő és hőhasznosító technológia beüzemelése és kísérleti vizsgálata” Miskolci Egyetem, 2014. TDK dolgozat, pp. 1-42.

  Szabadalmi bejelentés:

  Dr. Faitli József - Magyar Tamás - Erdélyi Attila - Jambrich Roland - Dr. Murányi Attila - Prof. Dr. Kontra Jenő - Dr. Várfalvi János: „Berendezés és eljárás települési szilárd hulladékok termikus és fizikai jellemzőinek a meghatározására”, P1400481 ügyszám.

   2015. április – 2015 november: komplex hőkinyerő/hőcserélő rendszer üzemeltetése, adatgyűjtés minden egyes hőcserélő kör vonatkozásában. Adatfeldolgozás, eredmények kiértékelése. Kutatási eredmények közzététele, levédése cikkek, szabadalom útján.

  IV. Munkaszakasz publikációi:

  J Faitli, T Magyar, A Erdélyi, A Murányi: Characterization of thermal properties of municipal solid waste landfills. WASTE MANAGEMENT 34:(11) p. 1. 9 p. (2014), (ISBN 0956-053X).

  József Faitli, Tamás Magyar: Optimizing the Operation of Municipal Solid Waste Landfills. In: (Imre Gombkötő (szerk.)), 18th International Conference on Waste Recycling, Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2014.10.09-2014.10.10.2014. pp. 1-9., (ISBN:978-615-5216-61-9).

  Péter Márton: A gyáli hulladéklerakóba épített üzemi méretű hőcserélő és hőhasznosító technológia beüzemelése és kísérleti vizsgálata. TDK dolgozat, Konzulensek: Faitli József és Magyar Tamás, Miskolci Egyetem, 2014.

  Dr. Faitli József, Magyar Tamás, Erdélyi Attila, Jambrich Roland, Dr. Murányi Attila, Prof. Dr. Kontra Jenő, Dr. Várfalvi János: „Berendezés és eljárás települési szilárd hulladékok termikus és fizikai jellemzőinek a meghatározására” tárgyú szabadalmi bejelentés. (Bejelentési szám: P1400481) (Bejelentés napja: 2014.10.13.).

  Faitli József, Magyar Tamás: Települési szilárd hulladéklerakók üzemeltetésének optimálása. HulladékOnline elektronikus folyóirat, pp. 1-10. (2015), Megjelenés alatt.

  Tamás Magyar, József Faitli: Temperature distribution measurements in the Gyál MSW landfill. XIX. International Conference of Waste Recycling, Konferencia helye, ideje: Krakkó, Lengyelország, 2015.10.22-2015.10.23. pp.1-7., Megjelenés alatt.

  J. Faitli, A. Erdélyi, J. Kontra, T. Magyar, J. Várfalvi, A. Murányi, Pilot scale decomposition heat extraction and utilization system built into the “Gyál municipal solid waste landfill”. 15th International Waste Management and Landfill Symposium, Forte Village, S. Margherita di Pula (CA), Italy, pp.1-12, 5-9. October 2015.

  Faitli József, Magyar Tamás, Erdélyi Attila, Jambrich Roland, Murányi Attila, Kontra Jenő, Várfalvi János: Kapcsolási elrendezés vízszintes hőcserélőkkel rendelkező kommunális hulladéklerakók bomlási hőjének kinyerésére és hasznosítására tárgyú használati minta bejelentés, (Bejelentési szám: U1500168) (Bejelentés napja: 2015.09.30.).

  Faitli József, Magyar Tamás, Erdélyi Attila, Jambrich Roland, Murányi Attila, Kontra Jenő, Várfalvi János: Kapcsolási elrendezés függőleges kúttal rendelkező kommunális hulladéklerakók bomlási hőjének kinyerésére és hasznosítására tárgyú használati minta bejelentés, (Bejelentési szám: U1500169) (Bejelentés napja: 2015.09.30.).

  Faitli József, Magyar Tamás, Erdélyi Attila, Jambrich Roland, Murányi Attila, Kontra Jenő, Várfalvi János: Kapcsolási elrendezés és eljárás kommunális hulladéklerakók bomlási hőjének kinyerésére és hasznosítására tárgyú szabadalmi bejelentés, (Bejelentési szám: P1500441) (Bejelentés napja: 2015.09.30.).

  Murányi Attila, Erdélyi Attila, Kontra Jenő, Várfalvi János, Magyar Tamás, Faitli József. Települési szilárd hulladéklerakó működésének jellemzése környezeti szempontból. V. Ökotoxikológiai Konferencia. Budapest. 2015. 11. 20. Előadás és poszter kötet (ISBN 978-963-89452-9.), pp. 25-26.

  IV. Munkaszakasz szóbeli előadásai

  József Faitli, Tamás Magyar: Optimizing the Operation of Municipal Solid Waste Landfills. 18th International Conference on Waste Recycling, Konferencia helye, ideje: Miskolc, Magyarország, 2014.10.09-2014.10.10.2014.

  Tamás Magyar, József Faitli:Temperature distribution measurements in the Gyál MSW landfill.XIX. International Conference of Waste Recycling,Konferencia helye, ideje: Krakkó, Lengyelország, 2015.10.22-2015.10.23.

  J. Faitli, A. Erdélyi, J. Kontra, T. Magyar, J. Várfalvi, A. Murányi: Pilot scale decomposition heat extraction and utilization system built into the “Gyál municipal solid waste landfill”. 15th International Waste Management and Landfill Symposium, Forte Village, S. Margherita di Pula (CA), Italy, 5-9. october 2015.

  Magyar Tamás, Dr. Faitli József: A települési szilárd hulladéklerakókban keletkező bomlási hő kinyerésének- és hasznosításának vizsgálata. Introduction of Selective Waste Collection and Recycling in the Area of Beregovo (HUSKROUA/1001/011) zárókonferencia, Jánosi, Ukrajna, 2015.12.17.

  Murányi Attila, Erdélyi Attila, Kontra Jenő, Várfalvi János, Magyar Tamás, Faitli József. Települési szilárd hulladéklerakó működésének jellemzése környezeti szempontból. V. Ökotoxikológiai Konferencia. Budapest. 2015. 11. 20.

  Szabadalmi bejelentések benyújtása:

  1.    P1400481 ügyszámon nyilvántartott „Berendezés és eljárás települési szilárdhulladékok termikus és fizikai jellemzőinek a meghatározására” szabadalmi bejelentés

  2.    P1500441 bejelentési számú „Kapcsolási elrendezés és eljárás kommunális hulladéklerakók bomlási hőjének kinyerésére és hasznosítására” tárgyú szabadalmi bejelentés

  3.    P1500552 bejelentési számú „Kapcsolási elrendezés depónia hő és depónia gáz hasznosítására és eljárás ennek működtetésére” szabadalmi bejelentés

  Mintaoltalmi bejelentések benyújtása:

  1.    U 1500222 bejelentési számú „depóniahő hasznosítására szolgáló kapcsolási elrendezés” bejelentés

  2.    U 1500168 bejelentési számú „kapcsolási elrendezés vízszintes hőcserélőkkel rendelkező kommunális hulladéklerakók bomlási hőjének kinyerésére és hasznosítására” bejelentés

  3.    U 1500169 „kapcsolási elrendezés függőleges elrendezésű kúttal rendelkező hulladéklerakók bomlási hőjének kinyerésére és hasznosítására” bejelentés

 • 2015. december: záró szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása 
Mit tudhatunk történetünkről? Néhány válasz erre az fcc30.eu oldalon.
2018. 05. 11.

Mit tudhatunk történetünkről? Néhány válasz erre az fcc30.eu oldalon.

2018. május 4-étől az FCC Environment CEE bemutatja új internetes oldalát, mely speciálisan a cég történetére fókuszál: bemutatja a cégcsoport elmúlt 30 évének főbb...
Zöldhulladékgyűjtés során elmaradt utcák
2018. 04. 27.

Zöldhulladékgyűjtés során elmaradt utcák

Értesítjük a tisztelt gyáli lakosokat, hogy a mai napon a zöldhulladékgyűjtést nem tudtuk maradéktalanul elvégezni. Az elmaradt utcákban a gyűjtést kollégáink a hétfői...

Telepek és felszerelések 2016*

92 tehergépjármű, hulladékgyűjtő autó és speciális jármű

90.365 gyűjtő- és tároló edényzet

1 válogató mű

3 bálázó üzem

1 alternatív tüzelőanyagot előállító üzem

2 komposztáló mű

1 átrakóállomás

3 depónia

3 depóniagáz-hasznosító mű 

* az FCC csoport magyarországi érdekeltségeinek összesített adatai

Tudta-e?

didyouknow