en
Choose a country:
International team of experts
Our team of more than 4.300 employees in 8 countries of CEE signs responsible for the smooth operation of all our services.
Waste as a resource
Thanks to modern waste treatment solutions we give 500.000 tons of secondary raw materials a second life annually.
Just in time
Nearly 1.3 million containers, skips and bins of all sizes and 1.300 trucks or special vehicles ensure secure and efficient collection and transport of all waste for further treatment.
Experienced service provider
8 countries, 1.200 municipalities and 4,7 mil residents served, 20 joint-ventures with municipalities, 84.000 business clients. This is our brief profile.

Witamy w .A.S.A. – jednej z największych firm w sektorze gospodarki odpadami w Polsce

.A.S.A. w Polsce to przede wszystkim kompleksowe usługi gospodarowania odpadami, czyli zbieranie i usuwanie odpadów komunalnych niebezpiecznych i przemysłowych.

Jednakże korzystając z wieloletnich doświadczeń i profesjonalnego zaplecza, w wachlarzu oferowanych przez .A.S.A. usług znajdują się również m.in. usługi konsultingowe, rekultywacja, edukacja ekologiczna.

Środki z NFOŚiGW na rozbudowę instalacji w Zabrzu
2013-04-10

Środki z NFOŚiGW na rozbudowę instalacji w Zabrzu

W związku z ustawicznym rozwojem i modernizacją posiadanego zaplecza technologicznego, spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zabrzu...
Certyfikat Systemu Zarządzania BHP
2013-03-01

Certyfikat Systemu Zarządzania BHP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zabrzu rozszerzyło zakres funkcjonującego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) o wdrożenie...

Zaplecze techniczne

klikadziesiąt pojazdów transportowych

kilkadziesiąt innych specjalistycznych środków transportu

35.600 kontenerów i pojemników

zakład utylizacji umożliwiający unieszkodliwianie

ponad 150 rodzajów odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Did you know?

didyouknow

Landfill
Incineration operation