en
Wybierz kraj:
Polska
Scroll to navigation

Kontakt

Centrala Grupy .A.S.A. w Polsce

ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

 

Kontakt dla klientów indywidualnych w sprawach związanych z wywozem odpadów, harmonogramami i reklamacjami:

801 501 511*

*opłata za minutę połączenie według taryfy operatora

Sekretariat:

tel. 0048/32/376 34 50
fax: 0048/32/376 34 51

E-mail: katowice@fcc-group.pl

 NIP: 676-21-57-648

KRS: 0000064596

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 11.189.400 zł

Kontakt dla mediów:

Joanna Mazur

Tel.: +48 668 820 403
E-mail: joanna.mazur@fcc-group.pl


OPEN EXTENT
.A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

Zaplecze techniczne

150 pojazdów specjalistycznych i transportowych

130.000 pojemników

ponad 1100 kontenerów

dwa zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13