en
Wybierz kraj:
Polska
Scroll to navigation

Imprint

impressum.A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.

ul. Lecha 10
41 - 800 Zabrze

Telefon +48/32/376 34 50
Fax +48/32/376 34 51

NIP: PL6762157648
KRS: 0000064596

Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 11.189.400 zł

Prosimy o przesyłanie wszelkich uwag dotyczących strony internetowej www.fcc-group.pl pod następujący adres email katowice@fcc-group.pl

Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.

Opracowane przez:

AlejTech, spol. s.r.o.

Tomášikova 26
821 01 Bratislava
Słowacja

web: www.alejtech.eu
e-mail: info@alejtech.eu

Zmiany w zarządzie FCC Polska Sp. z o.o.
2018-07-03

Zmiany w zarządzie FCC Polska Sp. z o.o.

Z początkiem lipca do Zarządu FCC Polska zostali powołani Pani Justyna Ryczko pełniąca obowiązki Dyrektora Finansowego oraz Dyrektor Handlowy - Pan Rafał Pamuła, który...
Paweł Szewczyk nowym Prezesem  FCC Polska Sp. z o.o.
2018-02-21

Paweł Szewczyk nowym Prezesem FCC Polska Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza w dniu 20 lutego br., nominowała na stanowisko Prezesa Zarządu FCC Polska Sp. z o.o. dotychczasowego Dyrektora Rozwoju Grupy FCC Environment CEE Pana...

Zaplecze techniczne

150 pojazdów specjalistycznych i transportowych

130.000 pojemników

ponad 1100 kontenerów

dwa zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13