en
Wybierz kraj:
Polska
Scroll to navigation

Imprint

impressum.A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.

ul. Lecha 10
41 - 800 Zabrze

Telefon +48/32/376 34 50
Fax +48/32/376 34 51

NIP: PL6762157648
KRS: 0000064596

Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 11.189.400 zł

Prosimy o przesyłanie wszelkich uwag dotyczących strony internetowej www.fcc-group.pl pod następujący adres email katowice@fcc-group.pl

Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.

Opracowane przez:

AlejTech, spol. s.r.o.

Tomášikova 26
821 01 Bratislava
Słowacja

web: www.alejtech.eu
e-mail: info@alejtech.eu

Mikołaj na sportowo w Zabrzu - fotorelacja
2017-12-07

Mikołaj na sportowo w Zabrzu - fotorelacja

Zapraszamy do krótkiej fotorelacja z wczorajszego Mikołaja na sportowo w Zabrzu, którego mieliśmy przyjemność być partnerem. 
FCC partnerem Mikołaja na sportowo w Zabrzu
2017-12-03

FCC partnerem Mikołaja na sportowo w Zabrzu

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, jesteśmy partnerem organizowanego przez zabrzański MOSiR Mikołaja na sportowo. 

Zaplecze techniczne

150 pojazdów specjalistycznych i transportowych

130.000 pojemników

ponad 1100 kontenerów

dwa zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13