en
Wybierz kraj:
Polska
Scroll to navigation

Zarząd


pawel_szewczyk

Paweł Szewczyk
Prezes Zarządu

FCC Polska Sp. z o.o.  
ul. Lecha 10  
41-800 Zabrze  
Tel.: +48/32/376 34 50  
Fax: +48/32/376 34 51  
e-mail: fcc@fcc-group.pl  


michal%20pudil_1

Michal Pudil
Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu

FCC Polska Sp. z o.o. 
ul. Lecha 10 
41-800 Zabrze 
Tel.: +48/32/376 34 50 
Fax: +48/32/376 34 51 
e-mail: fcc@fcc-group.pl   

fcc_justyna ryczkoJustyna Ryczko
Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu    

FCC Polska Sp. z o.o.   
ul. Lecha 10   
41-800 Zabrze   
Tel.: +48/32/376 34 50   
Fax: +48/32/376 34 51   
e-mail: fcc@fcc-group.pl           

fcc_rafał pamułaRafał Pamuła 
Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu      

FCC Polska Sp. z o.o.  
ul. Lecha 10  
41-800 Zabrze  
Tel.: +48/32/376 34 50  
Fax: +48/32/376 34 51  
e-mail: fcc@fcc-group.pl   

Zmiany w zarządzie FCC Polska Sp. z o.o.
2018-07-03

Zmiany w zarządzie FCC Polska Sp. z o.o.

Z początkiem lipca do Zarządu FCC Polska zostali powołani Pani Justyna Ryczko pełniąca obowiązki Dyrektora Finansowego oraz Dyrektor Handlowy - Pan Rafał Pamuła, który...
Paweł Szewczyk nowym Prezesem  FCC Polska Sp. z o.o.
2018-02-21

Paweł Szewczyk nowym Prezesem FCC Polska Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza w dniu 20 lutego br., nominowała na stanowisko Prezesa Zarządu FCC Polska Sp. z o.o. dotychczasowego Dyrektora Rozwoju Grupy FCC Environment CEE Pana...

Zaplecze techniczne

150 pojazdów specjalistycznych i transportowych

130.000 pojemników

ponad 1100 kontenerów

dwa zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13