en
Choose a country:
Powrót do Oddziały / Spółki

.A.S.A. Kraków

A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o., oddział EKO-SMOK
ul. Półłanki 76
30-740 Kraków

Tel.: 0048/12/681 18 22
Fax.: 0048/12/681 10 91
E-mail: krakow@asa-pl.pl

Kontakt dla klientów indywidualnych w sprawie wywozu odpadów:
801 501 511

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

.A.S.A. Kraków

A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o., Oddział EKO-SMOK wykonuje działalność operacyjną w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Krakowa i sąsiednich gmin wśród których są m.in. Bochnia, Biskupice i Michałowice.

Oprócz odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, oddział Eko-Smok oferuje również kompleksowe usługi z zakresu wywozu odpadów niebezpiecznych, przemysłowych i innych niż niebezpieczne dla klientów przemysłowych i komercyjnych.

Osoba do kontaktu

Bolesław Michałowski
Bolesław Michałowski
Dyrektor Handlowy Regionu Południowo – Wschodniego

Tel.: +48 693 112 484
boleslaw.michalowski@asa-pl.pl


Mirosław Głąb
Mirosław Głąb
Kierownik Operacyjny

Tel.: +48 668 820 436
miroslaw.glab@asa-pl.pl


GPS: 50,03324200; 20,04204700


Środki z NFOŚiGW na rozbudowę instalacji w Zabrzu
2013-04-10

Środki z NFOŚiGW na rozbudowę instalacji w Zabrzu

W związku z ustawicznym rozwojem i modernizacją posiadanego zaplecza technologicznego, spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zabrzu...
Certyfikat Systemu Zarządzania BHP
2013-03-01

Certyfikat Systemu Zarządzania BHP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zabrzu rozszerzyło zakres funkcjonującego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) o wdrożenie...
Zaplecze techniczne

150 pojazdów specjalistycznych i transportowych

130.000 pojemników

ponad 1100 kontenerów

dwa zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Did you know?

didyouknow

Landfill
Incineration operation
.A.S.A. Collection Yard
.A.S.A. Sorting Plant