en
Choose a country:
Powrót do Oddziały / Spółki

.A.S.A. Lubliniec

.A.S.A. Lubliniec Sp. z o. o.  
ul. Przemysłowa 5
42-700 Lubliniec

tel.: 0048/34/353 13 02
fax: 0048/34/353 13 06

Kontakt dla klientów indywidualnych w sprawie wywozu odpadów:
801 501 511

Dział Usług Lokalowych

Ul. Piłsudskiego 9
42-700 Lubliniec
Tel.: 0048/34/353 13 07
Fax: 0048/34 353 13 03

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:30

tel.: 0048/34/353 13 05

NIP: 575-16-34-699
KRS: 0000075056
Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 965 000 zł

 

.A.S.A. Lubliniec

.A.S.A. Lubliniec Sp. z o. o. reprezentuje doskonałe połączenie prywatnego inwestora oraz gminy, występującej w imieniu swoich mieszkańców.

.A.S.A. Lubliniec zajmuje się kompleksowymi rozwiązaniami problematyki odpadów dla Miasta Lublińca i okolicznych gmin. Wśród podstawowych usług, jakie A.S.A. Lubliniec wykonuje dla miasta Lublińca znajdują się:

  • wywóz odpadów komunalnych, wielkogabarytowych
  • segregacja i odzysk surowców wtórnych
  • letnie i zimowe utrzymanie dróg
  • administrowanie lokalami komunalnymi i wspólnotami mieszkaniowymi

Osoba do kontaktu

Ewa Porzucek
Ewa Porzucek
Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansów i Administracji

Tel.: 0048/15/822 79 97
tarnobrzeg@asa-pl.pl


Marek Knabel
Marek Knabel
Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

tel.: 0048/34/353 13 02
marek.knabel@asa-pl.pl


Marek Monkos
Marek Monkos
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zamówień Publicznych

tel.: 0048/34/353 13 02
marek.monkos@asa-pl.pl


GPS: 50,67439800; 18,69012800


Środki z NFOŚiGW na rozbudowę instalacji w Zabrzu
2013-04-10

Środki z NFOŚiGW na rozbudowę instalacji w Zabrzu

W związku z ustawicznym rozwojem i modernizacją posiadanego zaplecza technologicznego, spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zabrzu...
Certyfikat Systemu Zarządzania BHP
2013-03-01

Certyfikat Systemu Zarządzania BHP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zabrzu rozszerzyło zakres funkcjonującego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) o wdrożenie...

Zaplecze techniczne

klikadziesiąt pojazdów transportowych

kilkadziesiąt innych specjalistycznych środków transportu

35.600 kontenerów i pojemników

zakład utylizacji umożliwiający unieszkodliwianie

ponad 150 rodzajów odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Did you know?

didyouknow

Landfill
Incineration operation