en
Wybierz kraj:
Polska
Powrót do Oddziały / Spółki

FCC w Radomsku – FCC Eko Radomsko Sp. z o. o.

FCC Eko Radomsko Sp. z o. o.
ul. Narutowicza 5b
97-500 Radomsko

tel.: +48 44 683 25 31
fax: +48 44 683 25 32

Godziny pracy zakładu:

Biuro - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 16:00
Laboratorium - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 15:00

Przyjmowanie odpadów - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 16:00 (inne terminy do uzgodnienia)

NIP: 772-23-38-025
KRS: 0000296073
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 8.407.000 zł

budynekOczyszczalnia ścieków przemysłowych

FCC zaprasza do korzystania z usług nowoczesnej instalacji do unieszkodliwiania i neutralizacji odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne oraz ścieków przemysłowych.  

Więcej informacji

    

 

Składowisko odpadów niebezpiecznychskladowisko_radomsko

Oferujemy również usługi z zakresu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych – w tym odpadów zawierających azbest. Nasze składowisko, to jedna z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Europie Środkowo – Wschodniej. Spełnia wszelkie wymogi techniczne przewidziane właściwymi przepisami prawa, dzięki czemu – jako ostateczny odbiorca odpadów – możemy zagwarantować Państwu ich utylizację z zachowaniem najwyższych standardów jakości i pełną wiedzę na temat sposobu postępowania z danym typem odpadów. 

Więcej informacji

Osoba do kontaktu

Piotr Ratajski
Piotr Ratajski
Dyrektor Działu Handlowego, Członek Zarządu

tel.: +48 44 683 25 31
piotr.ratajski@fcc-group.pl


GPS: 51,07303500; 19,44658200


Zaplecze techniczne

150 pojazdów specjalistycznych i transportowych

130.000 pojemników

ponad 1100 kontenerów

dwa zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13