en
Wybierz kraj:
Polska
Powrót do Oddziały / Spółki

.A.S.A. Sadów Górny

A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o., Zakład Utylizacji Odpadów
ul. Leśna
42-700 Sadów Górny, gmina Koszęcin

tel./fax: 0048/34/356 13 82
sadow@fcc-group.pl

Biuro Obsługi Klienta

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-20:00
soboty 6:00-14:00

Zgodnie z wymogami obowiązującego prawa ochrony środowiska instalacja nasza posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Śląskiego.

Tutaj możecie Państwo zapoznać się z jego treścią: Pozwolenie zintegrowane .A.S.A. (pdf)

 

.A.S.A. Sadów Górny

.A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. – Zakład Utylizacji Odpadów w Sadowie

.A.S.A. zaprasza do korzystania z możliwości utylizacji odpadów innych niż niebezpieczne i przemysłowych w Zakładzie Utylizacji Odpadów zlokalizowanym w Sadowie Górnym (gm. Koszęcin, woj. śląskie).

Wśród substancji, które .A.S.A. na mocy odpowiedniego zezwolenia może utylizować, znajdują się odpady z grup 02, 03, 04, 10, 16, 17, czyli m. in.: osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, szlamy, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, odpady budowlane, żużle i popioły. Odpady te, w zależności od rodzaju, są unieszkodliwianie lub wykorzystywane w procesach technologicznych (np. do budowy dróg lub rekultywacji).

Osoba do kontaktu

Leszek Wach
Leszek Wach
Kierownik Zakładu

Tel.: +48 668 820 443
leszek.wach@fcc-group.pl


GPS: 50,68041000; 18,76364900


Zaplecze techniczne

150 pojazdów specjalistycznych i transportowych

130.000 pojemników

ponad 1100 kontenerów

dwa zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13