en
Wybierz kraj:
Polska
Powrót do Oddziały / Spółki

.A.S.A. Zabrze – Centrala

A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

Sekretariat:
Tel. 0048/32/376 34 50
Fax 0048/32/376 34 51
katowice@fcc-group.pl

Kontakt dla klientów indywidualnych w sprawie wywozu odpadów:
801 501 511

NIP: 676-21-57-648
KRS: 0000064596
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 11.189.400 zł

 

.A.S.A. Zabrze – Centrala

Działalność centrali spółki skupia się przede wszystkim na koordynowaniu działań spółek -córek i oddziałów .A.S.A. w Polsce. Centrala stanowi ogniwo łączące zainteresowania i specyfikę polskiego rynku z możliwościami zagranicznych gałęzi koncernu .A.S.A..

Centrala skupia wszystkie najważniejsze działy koncernu .A.S.A. w Polsce - księgowość, administrację, dział projektów, PR, HR, IT.

Osoba do kontaktu

Joanna Mazur
Kontakt dla mediów

Tel. +48 668 820 403
joanna.mazur@fcc-group.pl


GPS: 50,29955200; 18,80245000


Zaplecze techniczne

150 pojazdów specjalistycznych i transportowych

130.000 pojemników

ponad 1100 kontenerów

dwa zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13