en
Wybierz kraj:
Polska
Scroll to navigation

Technologie

Działalność grupy .A.S.A. koncentruje się przede wszystkim na wdrażaniu i rozwijaniu nowoczesnych technologii związanych z unieszkodliwianiem odpadów oraz ochroną środowiska.

Spółka posiada know-how w takich dziedzinach gospodarki odpadami jak: zbiórka i transport, przetwarzanie, składowanie i inne technologie.

W tym miejscu pragniemy zaprezentować Państwu nasze zaplecze techniczne i technologiczne, poczynając od środków transportu, poprzez metody przetwarzania odpadów aż po unieszkodliwianie.

Zaplecze techniczne

150 pojazdów specjalistycznych i transportowych

130.000 pojemników

ponad 1100 kontenerów

dwa zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13