en
Wybierz kraj:
Polska
Scroll to navigation

Składowanie

Mechanical-biological

Koncern FCC posiada szerokie doświadczenia w projektowaniu, budowie i administrowaniu nowoczesnymi składowiskami odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. Składowiska te posiadają wszelkie zabezpieczenia zapobiegające wyciekom ścieków. Wyposażone są również w systemy odprowadzania biogazów.

Cały areał oraz drogi dojazdowe utrzymywane są w czystości. Składowiska, którymi koncern zarządza na terenie europy środkowej, spełniają wszystkie wymogi prawa europejskiego.

 


Składowisko odpadów w Pradze

Mikołaj na sportowo w Zabrzu - fotorelacja
2017-12-07

Mikołaj na sportowo w Zabrzu - fotorelacja

Zapraszamy do krótkiej fotorelacja z wczorajszego Mikołaja na sportowo w Zabrzu, którego mieliśmy przyjemność być partnerem. 
FCC partnerem Mikołaja na sportowo w Zabrzu
2017-12-03

FCC partnerem Mikołaja na sportowo w Zabrzu

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, jesteśmy partnerem organizowanego przez zabrzański MOSiR Mikołaja na sportowo. 

Zaplecze techniczne

150 pojazdów specjalistycznych i transportowych

130.000 pojemników

ponad 1100 kontenerów

dwa zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13