en
Wybierz kraj:
Polska
Scroll to navigation

Usługi – Indywidualne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami

FCC Polska Sp. z o.o. (dawniej ASA Eko Polska) świadczy kompleksowe usługi z zakresu unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie całego kraju oraz dla największych ogólnopolskich sieci super i hipermarketów.

Do grona naszych klientów należą wiodące firmy z branży: przemysłowej (producenci opakowań, kabli, części samochodowych, stacje paliw), ciepłowniczej, spożywczej, chemicznej, budowlanej oraz oczyszczalnie ścieków.

Do wachlarza usług świadczonych przez FCC należą również usługi z zakresu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dla naszych klientów mamy m. in. następujące propozycje:

  • zbiórka i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
  • projektowanie, budowa, administrowanie i rekultywacja składowisk odpadów
  • doradztwo w zakresie gospodarki odpadami
  • edukacja ekologiczna
Zmiany w zarządzie FCC Polska Sp. z o.o.
2018-07-03

Zmiany w zarządzie FCC Polska Sp. z o.o.

Z początkiem lipca do Zarządu FCC Polska zostali powołani Pani Justyna Ryczko pełniąca obowiązki Dyrektora Finansowego oraz Dyrektor Handlowy - Pan Rafał Pamuła, który...
Paweł Szewczyk nowym Prezesem  FCC Polska Sp. z o.o.
2018-02-21

Paweł Szewczyk nowym Prezesem FCC Polska Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza w dniu 20 lutego br., nominowała na stanowisko Prezesa Zarządu FCC Polska Sp. z o.o. dotychczasowego Dyrektora Rozwoju Grupy FCC Environment CEE Pana...

Zaplecze techniczne

150 pojazdów specjalistycznych i transportowych

130.000 pojemników

ponad 1100 kontenerów

dwa zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13