en
Wybierz kraj:
Polska
Scroll to navigation

Dla klientów indywidualnych

FCC odnotowuje dynamiczny przyrost liczby klientów indywidualnych zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie gospodarki odpadami.

Do grona takich klientów należą m. in. osoby fizyczne oraz małe i średnie podmioty gospodarcze. Wachlarz świadczonych przez nas usług w tym zakresie oraz sprzęt techniczny, którym firma dysponuje odpowiada oczywiście standardom FCC, a zatem są to usługi kompleksowe i mające na celu przede wszystkim propagowanie nowoczesnych metod utylizacji i przetwarzania odpadów.

Lista usług oferowanych klientom indywidualnym:

  • wynajem kontenerów i pojemników na odpady
  • odbiór odpadów wielkogabarytowych
  • wywóz gruzu i nieczystości po remontach i budowach
  • niszczenie dokumentów i baz danych
Zmiany w zarządzie FCC Polska Sp. z o.o.
2018-07-03

Zmiany w zarządzie FCC Polska Sp. z o.o.

Z początkiem lipca do Zarządu FCC Polska zostali powołani Pani Justyna Ryczko pełniąca obowiązki Dyrektora Finansowego oraz Dyrektor Handlowy - Pan Rafał Pamuła, który...
Paweł Szewczyk nowym Prezesem  FCC Polska Sp. z o.o.
2018-02-21

Paweł Szewczyk nowym Prezesem FCC Polska Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza w dniu 20 lutego br., nominowała na stanowisko Prezesa Zarządu FCC Polska Sp. z o.o. dotychczasowego Dyrektora Rozwoju Grupy FCC Environment CEE Pana...

Zaplecze techniczne

150 pojazdów specjalistycznych i transportowych

130.000 pojemników

ponad 1100 kontenerów

dwa zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13