en
Wybierz kraj:
Polska
Scroll to navigation

Dla miast i gmin

Firma FCC Polska jest silnym i stabilnym partnerem dla miast i gmin.

Jako partner, dla miast, gmin i związków gmin, FCC świadczy działalność konsultingową, realizuje zbiórkę odpadów komunalnych i wielkogabarytowych i selektywną zbiórkę surowców wtórnych, staje się również zaufanym partnerem w problematyce zarządzania komunalnymi instalacjami służącymi do utylizacji odpadów.

FCC to niezawodny partner strategiczny dla miast i gmin, czego dowodem jest 17 wspólnych spółek mieszanych na terenie Europy Środkowej.

Lista usług oferowanych klientom komunalnym:

  • zbiórka odpadów komunalnych
  • segregacja surowców wtórnych
  • systemy pojemników na odpady komunalne i surowce wtórne
  • unieszkodliwianie - składowanie odpadów
  • wywóz gruzu i odpadów pobudowlanych
  • unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji
  • usługi konsultingowe
  • edukacja ekologiczna
Zmiany w zarządzie FCC Polska Sp. z o.o.
2018-07-03

Zmiany w zarządzie FCC Polska Sp. z o.o.

Z początkiem lipca do Zarządu FCC Polska zostali powołani Pani Justyna Ryczko pełniąca obowiązki Dyrektora Finansowego oraz Dyrektor Handlowy - Pan Rafał Pamuła, który...
Paweł Szewczyk nowym Prezesem  FCC Polska Sp. z o.o.
2018-02-21

Paweł Szewczyk nowym Prezesem FCC Polska Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza w dniu 20 lutego br., nominowała na stanowisko Prezesa Zarządu FCC Polska Sp. z o.o. dotychczasowego Dyrektora Rozwoju Grupy FCC Environment CEE Pana...

Zaplecze techniczne

150 pojazdów specjalistycznych i transportowych

130.000 pojemników

ponad 1100 kontenerów

dwa zakłady mechaniczno  - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych posiadające status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

składowisko odpadów niebezpiecznych

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

instalacja do unieszkodliwiania i neutralizacji płynnych odpadów niebezpiecznych oraz ścieków przemysłowych

Czy wiedzieliście, że...

did-you-know-01 did-you-know-02 did-you-know-03 did-you-know-04 did-you-know-05 did-you-know-06 did-you-know-07 did-you-know-08 did-you-know-09 did-you-know-10 did-you-know-11 did-you-know-12 did-you-know-13