en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Novinka polopodzemných nádob v Trnave

4. 5. 2017

V okolitých krajinách už vyskúšané a na Slovensku novinka – polopodzemné nádoby. Tešíme sa, že v meste Trnava, kde zabezpečujeme kompletné odpadové hospodárstvo a tiež starostlivosť o čistotu v meste, sme mohli v tomto roku začať s umiestňovaním polopodzemných nádob.

Nádoby sme umiestňovali na sídliská k bytovkám. Nádoby sa umiestňovali po štyroch a to na komunálny odpad, papier, plasty a sklo. Polopodzemná nádoba má viacero pozitív. V prvom rade ide o estetický vzhľad a druhá je o väčšia kapacita. Takáto nádoba má kapacitu ako 6 kusov 1100L nádob alebo ako 55 kusov 120L nádob. Momentálne sú inštalované 4 stojiská nádob a postupne budú pribúdať ďalšie.

polopodzemné kontajnery FCC Trnava papier  polopodzemne kontajnery FCC Trnava plasty polopodzemne kontajnery FCC Trnava sklo polopodzemne kontajnery FCC Trnava zmesovy odpad polopodzemne kontajnery FCC Trnava stojisko
späť
POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás
19. 10. 2017

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás

V našom meste sa v oblasti hospodárenia s odpadom priebežne, už roky, koná kampaň, ktorej cieľom je uvedomelé riešenie tejto otázky, veď ide o jednu z najdôležitejších...
Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe  STROMY PRE ŽIVOT ®
25. 9. 2017

Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe STROMY PRE ŽIVOT ®

V FCC Slovensko si plne uvedomujeme aké dôležité je pristupovať k našej planéte zodpovedne a s úctou. 

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…