en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na prevádzky

.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. – centrála Bratislava

.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Bazová 6
821 08 Bratislava

Tel. +421 (0) 2 5020 6811
Fax +421 (0) 2 5020 6813
sekretariat@fcc-group.sk

Korešpondenčná adresa:

P.O.Box 8
820 04 Bratislava 24
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. – centrála Bratislava

Administratívna sekcia skupiny spoločností .A.S.A. na Slovensku sa nachádza v hlavnom meste SR - Bratislava.

Vzhľadom na centrálny charakter sú zastúpené jednotlivé centrálne oddelenia účtarne, legislatívy, outsourcingu, oddelenie pre kľúčových zákazníkov, kontrolingu, nákupu, podpory obchodu, public relations a oddelenie prípravy a realizácie investičných projektov rozvoja spoločnosti.

Kontaktné osoby

Recepcia

+421 2 5020 6811
recepcia@fcc-group.sk


Mediálny kontakt

+421 903 693 265
media@fcc-group.sk


GPS: 48,15258583; 17,12751783


Zmena obchodných názvov spoločností .A.S.A. na Slovensku
12.9.2016

Zmena obchodných názvov spoločností .A.S.A. na Slovensku

S platnosťou od 1.10.2016 prichádza pri 8 spoločnostiach .A.S.A. na Slovensku k zmene obchodných názvov.
.A.S.A. súčasťou verejnoprospešného projektu na podporu separácie
8.9.2016

.A.S.A. súčasťou verejnoprospešného projektu na podporu separácie

 .A.S.A. (FCC Environment) je súčasťou projektu na podporu separácie odpadu v Dunajskej Strede. Ako partner projektu prinášame naše skúsenosti, know-how a v...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…

Landfill
Incineration operation
.A.S.A. Collection Yard
.A.S.A. Sorting Plant