en
Vyberte krajinu:
Slovensko

Prevádzky

Centrála
FCC Slovensko, s.r.o. – centrála Bratislava detaily
Západné Slovensko
RECOPAP, s.r.o. – Bratislava detaily
FCC Zohor, s.r.o. detaily
FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Zohor detaily
RECOPAP, s.r.o. – Zohor detaily
FCC Trnava, s.r.o. detaily
RECOPAP, s.r.o. – Trnava detaily
FCC Hlohovec, s.r.o. – prevádzkareň Hlohovec detaily
FCC Bratislava, s.r.o. detaily
Južné Slovensko
FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Dolný Bar detaily
FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Hurbanovo detaily
Stredné a severné Slovensko
FCC Slovensko, s.r.o.  – odštepný závod Žilina detaily
RECOPAP, s.r.o. – Marček detaily
FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Bytča detaily
Východné Slovensko
FCC Slovensko, s.r.o.  – Košice detaily


FCC Slovensko, s.r.o. odkúpila časť v KREDUS, s.r.o.
1.3.2017

FCC Slovensko, s.r.o. odkúpila časť v KREDUS, s.r.o.

S účinnosťou od 01.03.2017 došlo k predaju časti podniku spoločnosti KREDUS, s.r.o. spoločnosťou FCC Slovensko, s.r.o., čím spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o. vstúpila do...
FCC opäť varila v Chefparade!
28.2.2017

FCC opäť varila v Chefparade!

U nás v FCC máme radi dobré jedlo. Avšak chutné jedlo je potrebné vedieť navariť. Naše kolegyne v FCC sa zúčastnili kulinárskeho teambuildingu počas ktorého navarili,...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…

Landfill
Incineration operation
.A.S.A. Collection Yard
.A.S.A. Sorting Plant