en
Vyberte krajinu:
Slovensko

Prevádzky

Centrála
FCC Slovensko, s.r.o. – centrála Bratislava detaily
Západné Slovensko
RECOPAP, s.r.o. – Bratislava detaily
FCC Zohor, s.r.o. detaily
FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Zohor detaily
RECOPAP, s.r.o. – Zohor detaily
FCC Trnava, s.r.o. detaily
RECOPAP, s.r.o. – Trnava detaily
FCC Hlohovec, s.r.o. – prevádzkareň Hlohovec detaily
FCC Bratislava, s.r.o. detaily
Južné Slovensko
FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Dolný Bar detaily
FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Hurbanovo detaily
Stredné a severné Slovensko
FCC Slovensko, s.r.o.  – odštepný závod Žilina detaily
RECOPAP, s.r.o. – Žilina detaily
Východné Slovensko
FCC Slovensko, s.r.o.  – Košice detaily


Zmena obchodných názvov spoločností .A.S.A. na Slovensku
12.9.2016

Zmena obchodných názvov spoločností .A.S.A. na Slovensku

S platnosťou od 1.10.2016 prichádza pri 7 spoločnostiach .A.S.A. na Slovensku k zmene obchodných názvov.
.A.S.A. súčasťou verejnoprospešného projektu na podporu separácie
8.9.2016

.A.S.A. súčasťou verejnoprospešného projektu na podporu separácie

 .A.S.A. (FCC Environment) je súčasťou projektu na podporu separácie odpadu v Dunajskej Strede. Ako partner projektu prinášame naše skúsenosti, know-how a v...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…

Landfill
Incineration operation
.A.S.A. Collection Yard
.A.S.A. Sorting Plant