en
Vyberte krajinu:
Slovensko

Prevádzky

Centrála
FCC Slovensko, s.r.o. – centrála Bratislava detaily
Západné Slovensko
RECOPAP, s.r.o. – Bratislava detaily
FCC Zohor, s.r.o. detaily
FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Zohor detaily
RECOPAP, s.r.o. – Zohor detaily
FCC Trnava, s.r.o. detaily
RECOPAP, s.r.o. – Trnava detaily
FCC Hlohovec, s.r.o. – prevádzkareň Hlohovec detaily
FCC Bratislava, s.r.o. detaily
Južné Slovensko
FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Dolný Bar detaily
FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Hurbanovo detaily
Stredné a severné Slovensko
FCC Slovensko, s.r.o.  – odštepný závod Žilina detaily
RECOPAP, s.r.o. – Žilina detaily
Východné Slovensko
FCC Slovensko, s.r.o.  – Košice detaily


V mene FCC prajeme Veselé Vianoce a šťastný Nový rok
19.12.2016

V mene FCC prajeme Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

FCC na Slovensku Vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote v roku 2017!
Podporujeme vianočný bazár chalaňov
7.12.2016

Podporujeme vianočný bazár chalaňov

V FCC si vážime dobré nápady, skvelé akcie a dobročinného ducha. Preto sme sa rozhodli tento rok podporiť dobročinnú akciu vianočný bazár chalaňov.

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…

Landfill
Incineration operation
.A.S.A. Collection Yard
.A.S.A. Sorting Plant