en
Vyberte krajinu:
Slovensko

Prevádzky

Centrála
FCC Slovensko, s.r.o. – centrála Bratislava detaily
Západné Slovensko
RECOPAP, s.r.o. – Bratislava detaily
FCC Zohor, s.r.o. detaily
FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Zohor detaily
RECOPAP, s.r.o. – Zohor detaily
FCC Trnava, s.r.o. detaily
RECOPAP, s.r.o. – Trnava detaily
FCC Hlohovec, s.r.o. – prevádzkareň Hlohovec detaily
FCC Bratislava, s.r.o. detaily
Južné Slovensko
FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Dolný Bar detaily
FCC Slovensko, s.r.o. – prevádzkareň Hurbanovo detaily
Stredné a severné Slovensko
FCC Slovensko, s.r.o.  – odštepný závod Žilina detaily
RECOPAP, s.r.o. – Žilina detaily
Východné Slovensko
FCC Slovensko, s.r.o.  – Košice detaily


Medzinárodné ocenenia komunikácie projektu Kameňolom srdce
10.2.2017

Medzinárodné ocenenia komunikácie projektu Kameňolom srdce

FCC na Slovensku (predtým .A.S.A.) bola súčasťou skupiny spoločností, ktoré spolupracovali na komplexnom sanačnom projekte pri odstraňovaní toxických ropných látok –...
V mene FCC prajeme Veselé Vianoce a šťastný Nový rok
19.12.2016

V mene FCC prajeme Veselé Vianoce a šťastný Nový rok

FCC na Slovensku Vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote v roku 2017!

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…

Landfill
Incineration operation
.A.S.A. Collection Yard
.A.S.A. Sorting Plant