en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Samostatné riešenie problémov odpadového hospodárstva

Poskytovanie služieb spoločnosťou FCC Environment v oblasti komplexného odpadového hospodárstva je založené na individuálnom prístupe k požiadavkám zákazníka v súlade s platnými predpismi a zákonmi. 
Uplatňovaním inovačných a pokrokových riešení a neustálym zdokonaľovaním kvalít a zručností zamestnancov, si spoločnosť udržiava postupný rast a vývoj optimálnej úrovne poskytovania služieb pre mestá a obce, priemyselný, komerčný a obchodný sektor ako aj pre domácnosti. Široké spektrum poskytovaných služieb ponúka možnosť realizácie a uplatnenia v individuálne požadovanej miere.

Všetky činnosti od poradenstva, zberu a prepravy odpadov, ich triedenia, separovaného zberu v obciach a mestách, zhodnocovania a skládkovania ako aj sanačných prác, sú vykonávané s veľkou starostlivosťou a nezávisle od množstva a druhu odpadov od malých po veľké projekty, od odpadu z domácností až po nebezpečný odpad.

FCC Environment je v súčasnosti zdatným a schopným národným a medzinárodným partnerom v oblasti poskytovania služieb komplexného odpadového hospodárstva.

 

Novinka polopodzemných nádob v Trnave
4.5.2017

Novinka polopodzemných nádob v Trnave

V okolitých krajinách už vyskúšané a na Slovensku novinka – polopodzemné nádoby. Tešíme sa, že v meste Trnava, kde zabezpečujeme kompletné odpadové hospodárstvo a tiež...
Na severe Slovenska sme rozšírili svoje aktivity
18.4.2017

Na severe Slovenska sme rozšírili svoje aktivity

V marci tohto roku odkúpila FCC Slovensko, s.r.o. časť spoločnosti, ktorá sa zaoberala nakladaním s odpadmi na severe Slovenska. 

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…