en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Samostatné riešenie problémov odpadového hospodárstva

Poskytovanie služieb spoločnosťou FCC Environment v oblasti komplexného odpadového hospodárstva je založené na individuálnom prístupe k požiadavkám zákazníka v súlade s platnými predpismi a zákonmi. 
Uplatňovaním inovačných a pokrokových riešení a neustálym zdokonaľovaním kvalít a zručností zamestnancov, si spoločnosť udržiava postupný rast a vývoj optimálnej úrovne poskytovania služieb pre mestá a obce, priemyselný, komerčný a obchodný sektor ako aj pre domácnosti. Široké spektrum poskytovaných služieb ponúka možnosť realizácie a uplatnenia v individuálne požadovanej miere.

Všetky činnosti od poradenstva, zberu a prepravy odpadov, ich triedenia, separovaného zberu v obciach a mestách, zhodnocovania a skládkovania ako aj sanačných prác, sú vykonávané s veľkou starostlivosťou a nezávisle od množstva a druhu odpadov od malých po veľké projekty, od odpadu z domácností až po nebezpečný odpad.

FCC Environment je v súčasnosti zdatným a schopným národným a medzinárodným partnerom v oblasti poskytovania služieb komplexného odpadového hospodárstva.

 

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
27. 6. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my, FCC.
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…