en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Samostatné riešenie problémov odpadového hospodárstva

Poskytovanie služieb spoločnosťou FCC Environment v oblasti komplexného odpadového hospodárstva je založené na individuálnom prístupe k požiadavkám zákazníka v súlade s platnými predpismi a zákonmi. 
Uplatňovaním inovačných a pokrokových riešení a neustálym zdokonaľovaním kvalít a zručností zamestnancov, si spoločnosť udržiava postupný rast a vývoj optimálnej úrovne poskytovania služieb pre mestá a obce, priemyselný, komerčný a obchodný sektor ako aj pre domácnosti. Široké spektrum poskytovaných služieb ponúka možnosť realizácie a uplatnenia v individuálne požadovanej miere.

Všetky činnosti od poradenstva, zberu a prepravy odpadov, ich triedenia, separovaného zberu v obciach a mestách, zhodnocovania a skládkovania ako aj sanačných prác, sú vykonávané s veľkou starostlivosťou a nezávisle od množstva a druhu odpadov od malých po veľké projekty, od odpadu z domácností až po nebezpečný odpad.

FCC Environment je v súčasnosti zdatným a schopným národným a medzinárodným partnerom v oblasti poskytovania služieb komplexného odpadového hospodárstva.

 

Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:
Aj tento rok sme podporili Vianočný bazár chalaňov.
5. 12. 2017

Aj tento rok sme podporili Vianočný bazár chalaňov.

Vianočný bazár chalaňov je charitatívny projekt ktorého výťažok poputuje na viacero zaujímavých projektov :

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…