en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Služby pre domácnosti a živnostníkov

Pre živnostníkov, ktorí vo väčšine prípadoch využívajú služby v oblasti odpadového hospodárstva menej pravidelne ako priemyselní klienti, poskytuje FCC prenájom rôznych druhov kontajnerov, zabezpečenie prepravy a následného zhodnotenia odpadov podľa potrieb zákazníka, ako aj všeobecnú starostlivosť o nakladanie s odpadmi rôzneho druhu z pohľadu legislatívneho servisu. Výhodou viacerých prevádzok po celom Slovensku je dostupnosť služieb pre občanov takmer v každom regióne.

Našou snahou je zabezpečiť aj pre menších zákazníkov kvalitné služby v oblasti poradenstva a realizácie činností odpadového hospodárstva a tým vytvoriť pre klienta spoľahlivého partnera.

Ponuka služieb

  • Prenájom rôznych druhov kontajnerov s objemom od 110 až 1300 l
  • Nakladanie so stavebnými odpadmi
  • Demoličné a demontážne práce
  • Čistenie kanalizácií a kanalizačných vpustí
  • Dovoz pitnej a úžitkovej vody
  • Čistenie a upratovanie administratívnych budov
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:
Aj tento rok sme podporili Vianočný bazár chalaňov.
5. 12. 2017

Aj tento rok sme podporili Vianočný bazár chalaňov.

Vianočný bazár chalaňov je charitatívny projekt ktorého výťažok poputuje na viacero zaujímavých projektov :

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…