en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Služby pre domácnosti a živnostníkov

Pre živnostníkov, ktorí vo väčšine prípadoch využívajú služby v oblasti odpadového hospodárstva menej pravidelne ako priemyselní klienti, poskytuje FCC prenájom rôznych druhov kontajnerov, zabezpečenie prepravy a následného zhodnotenia odpadov podľa potrieb zákazníka, ako aj všeobecnú starostlivosť o nakladanie s odpadmi rôzneho druhu z pohľadu legislatívneho servisu. Výhodou viacerých prevádzok po celom Slovensku je dostupnosť služieb pre občanov takmer v každom regióne.

Našou snahou je zabezpečiť aj pre menších zákazníkov kvalitné služby v oblasti poradenstva a realizácie činností odpadového hospodárstva a tým vytvoriť pre klienta spoľahlivého partnera.

Ponuka služieb

  • Prenájom rôznych druhov kontajnerov s objemom od 110 až 1300 l
  • Nakladanie so stavebnými odpadmi
  • Demoličné a demontážne práce
  • Čistenie kanalizácií a kanalizačných vpustí
  • Dovoz pitnej a úžitkovej vody
  • Čistenie a upratovanie administratívnych budov
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
27. 6. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my, FCC.
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…