en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Služby pre domácnosti a živnostníkov

Pre živnostníkov, ktorí vo väčšine prípadoch využívajú služby v oblasti odpadového hospodárstva menej pravidelne ako priemyselní klienti, poskytuje FCC prenájom rôznych druhov kontajnerov, zabezpečenie prepravy a následného zhodnotenia odpadov podľa potrieb zákazníka, ako aj všeobecnú starostlivosť o nakladanie s odpadmi rôzneho druhu z pohľadu legislatívneho servisu. Výhodou viacerých prevádzok po celom Slovensku je dostupnosť služieb pre občanov takmer v každom regióne.

Našou snahou je zabezpečiť aj pre menších zákazníkov kvalitné služby v oblasti poradenstva a realizácie činností odpadového hospodárstva a tým vytvoriť pre klienta spoľahlivého partnera.

Ponuka služieb

  • Prenájom rôznych druhov kontajnerov s objemom od 110 až 1300 l
  • Nakladanie so stavebnými odpadmi
  • Demoličné a demontážne práce
  • Čistenie kanalizácií a kanalizačných vpustí
  • Dovoz pitnej a úžitkovej vody
  • Čistenie a upratovanie administratívnych budov
POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás
19. 10. 2017

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás

V našom meste sa v oblasti hospodárenia s odpadom priebežne, už roky, koná kampaň, ktorej cieľom je uvedomelé riešenie tejto otázky, veď ide o jednu z najdôležitejších...
Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe  STROMY PRE ŽIVOT ®
25. 9. 2017

Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe STROMY PRE ŽIVOT ®

V FCC Slovensko si plne uvedomujeme aké dôležité je pristupovať k našej planéte zodpovedne a s úctou. 

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…