en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Služby pre mestá a obce

FCC Environment je silným partnerom pre obce a mestá v oblasti odpadového hospodárstva v SR.

V rámci Rakúska a východnej Európy poskytuje svoje služby v oblasti komunálnej sféry pre viac ako 2.5 milióna obyvateľov v rôznych mestách a obciach. 
Na Slovensku poskytuje široké spektrum služieb pre vyše 700.000 obyvateľov a s niektorými mestami a obcami tvorí a naďalej vytvára vzájomné spoločnosti so spoločnou majetkovou účasťou. V súčasnosti zabezpečuje FCC systém separovaného zberu v takmer 200 mestách a obciach pre vyše takmer 300 tisíc obyvateľov.

Spoločnosť FCC pôsobí v nasledujúcich mestách:

Bratislava, Trnava, Dunajská Streda, Zohor, Modra, Malacky, Šaštín Stráže, Gbely, Veľký Meder, Matúškovo a ďalšie

Prehľad poskytovaných služieb

 • Poradenstvo a poskytovanie služieb v oblasti separovaného zberu
 • Prípravy poplatkových a zberových kalendárov
 • Kontajnerové a triediace systémy
 • Zber, zvoz a zneškodňovanie všetkých druhov odpadov
 • Zneškodňovanie bioodpadu, kompostovanie
 • Prevádzka recyklačných centier
 • Zber ostatných a nebezpečných odpadov - aj mobilný zber
 • Triedenie odpadov
 • Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
 • Čistenie komunikácií / zimná a letná údržba
 • Čistenie a udržiavanie parkov, cintorínov
 • Sanácie starých skládok
 • Čistenie a upratovanie administratívnych budov
 • Zber použitého oblečenia 
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:
Aj tento rok sme podporili Vianočný bazár chalaňov.
5. 12. 2017

Aj tento rok sme podporili Vianočný bazár chalaňov.

Vianočný bazár chalaňov je charitatívny projekt ktorého výťažok poputuje na viacero zaujímavých projektov :

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…