en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Naše služby pre obchodné reťazce

Vzhľadom na individuálne potreby klienta a snahu odbremeniť zákazníka od vykonávania všetkých činností spojených s odpadovým hospodárstvom na pracovisku, ponúka FCC služby od prenájmu kontajnerov rôznych druhov, cez zabezpečenie zberu, prepravy, samotnej separácie a následného lisovania priamo na mieste pracoviska s cieľom znižovať prepravné náklady, zhodnocovania a recyklácie až po legislatívny servis. Všetky činnosti sú zabezpečované prostredníctvom zamestnancov FCC.

V súčasnosti poskytujeme služby viac ako 45 filiálkam obchodných reťazcov.

Naši klienti — obchodné reťazce:

Billa, Aupark, INTER IKEA CENTRE SLOVENSKO, ZOC MAX, TriGranit Centrum, Shopping Palace a ďalšie

Prehľad služieb

  • Tvorba a realizácia projektov komplexného odpadového hospodárstva
  • Zber, preprava, prenájom techniky
  • Systém separácie priamo u zákazníka
  • Lisovacie zariadenia na pracovisku s cieľom znížiť prepravné náklady
  • Zhodnocovanie, recyklácia s zneškodňovanie odpadov
  • Legislatívny servis
  • Čistenie vnútorných a vonkajších priestorov
  • Kvalifikovaní pracovníci
  • Priemyselné čistenie a upratovanie vnútorných priestorov
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
27. 6. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my, FCC.
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…