en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Naše služby pre obchodné reťazce

Vzhľadom na individuálne potreby klienta a snahu odbremeniť zákazníka od vykonávania všetkých činností spojených s odpadovým hospodárstvom na pracovisku, ponúka FCC služby od prenájmu kontajnerov rôznych druhov, cez zabezpečenie zberu, prepravy, samotnej separácie a následného lisovania priamo na mieste pracoviska s cieľom znižovať prepravné náklady, zhodnocovania a recyklácie až po legislatívny servis. Všetky činnosti sú zabezpečované prostredníctvom zamestnancov FCC.

V súčasnosti poskytujeme služby viac ako 45 filiálkam obchodných reťazcov.

Naši klienti — obchodné reťazce:

Billa, Aupark, INTER IKEA CENTRE SLOVENSKO, ZOC MAX, TriGranit Centrum, Shopping Palace a ďalšie

Prehľad služieb

  • Tvorba a realizácia projektov komplexného odpadového hospodárstva
  • Zber, preprava, prenájom techniky
  • Systém separácie priamo u zákazníka
  • Lisovacie zariadenia na pracovisku s cieľom znížiť prepravné náklady
  • Zhodnocovanie, recyklácia s zneškodňovanie odpadov
  • Legislatívny servis
  • Čistenie vnútorných a vonkajších priestorov
  • Kvalifikovaní pracovníci
  • Priemyselné čistenie a upratovanie vnútorných priestorov
Súťaž s pánom Smietkom pre školský rok 2017/2018 je spustená.
28. 8. 2017

Súťaž s pánom Smietkom pre školský rok 2017/2018 je spustená.

Leto je na konci, prázdninám zvoní umieráčik čo je ale dobrá správa pre pána Smietka ktorý sa na Vás teší aj tento školský rok. Pripravené má pre Vás zaujímavé ceny J
Novinka polopodzemných nádob v Trnave
4. 5. 2017

Novinka polopodzemných nádob v Trnave

V okolitých krajinách už vyskúšané a na Slovensku novinka – polopodzemné nádoby. Tešíme sa, že v meste Trnava, kde zabezpečujeme kompletné odpadové hospodárstvo a tiež...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…