en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Naše služby pre obchodné reťazce

Vzhľadom na individuálne potreby klienta a snahu odbremeniť zákazníka od vykonávania všetkých činností spojených s odpadovým hospodárstvom na pracovisku, ponúka FCC služby od prenájmu kontajnerov rôznych druhov, cez zabezpečenie zberu, prepravy, samotnej separácie a následného lisovania priamo na mieste pracoviska s cieľom znižovať prepravné náklady, zhodnocovania a recyklácie až po legislatívny servis. Všetky činnosti sú zabezpečované prostredníctvom zamestnancov FCC.

V súčasnosti poskytujeme služby viac ako 45 filiálkam obchodných reťazcov.

Naši klienti — obchodné reťazce:

Billa, Aupark, INTER IKEA CENTRE SLOVENSKO, ZOC MAX, TriGranit Centrum, Shopping Palace a ďalšie

Prehľad služieb

  • Tvorba a realizácia projektov komplexného odpadového hospodárstva
  • Zber, preprava, prenájom techniky
  • Systém separácie priamo u zákazníka
  • Lisovacie zariadenia na pracovisku s cieľom znížiť prepravné náklady
  • Zhodnocovanie, recyklácia s zneškodňovanie odpadov
  • Legislatívny servis
  • Čistenie vnútorných a vonkajších priestorov
  • Kvalifikovaní pracovníci
  • Priemyselné čistenie a upratovanie vnútorných priestorov
Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie
26. 1. 2018

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

Spoločnosť FCC Environment CEE, (predtým.A.S.A.) je už 30 rokov známa v krajinách strednej a východnej Európy vďaka svojim skúsenostiam a odborným znalostiam v oblasti...
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…