en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Naše služby pre priemysel

FCC Environment v súčasnosti zabezpečuje služby komplexného odpadového hospodárstva pre takmer 1.400 priemyselných zákazníkov vo všetkých regiónoch SR.

Priemyselným zákazníkom poskytuje overený systém nakladania s odpadmi prispôsobený vlastným potrebám zákazníka, presun zodpovedností na zamestnancov FCC spoločnosti, plnú a nepretržitú starostlivosť o legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva spoločnosti, zabezpečenie poklesu environmentálneho rizika a ďalšie služby v rámci medzinárodnej spoločnosti so širokými skúsenosťami v priemyselnom sektore v Európe.

Naši klienti v oblasti priemyslu:

Volkswagen, INA Kysuce, Faurecia Slovakia, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, TOWER AUTOMOTIVE, Mobis Slovakia, GLOVIS SLOVAKIA, Plastic Omnium Auto Exteriors, DONGHEE Slovakia, INERGY Automotive Slovakia a ďalšie

Prehľad služieb

 • Príprava a realizácia projektov komplexného odpadového hospodárstva
 • Zber a preprava špeciálnou technikou
 • Triedenie, spracovanie odpadov
 • Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
 • Zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov
 • Zber a nakladanie s druhotnými surovinami
 • Lisovacie a drviace zariadenia
 • Prenájom lisovacích a ostatných kontajnerov
 • Čistenie priemyselných vnútorných priestorov a hál
 • Čistenie a údržba parkovísk
 • Komplexný personálny leasing
 • Kvalifikovaní pracovníci
 • Priemyselné čistenie a upratovanie vnútorných priestorov
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
27. 6. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my, FCC.
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…