en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Naše služby pre priemysel

FCC Environment v súčasnosti zabezpečuje služby komplexného odpadového hospodárstva pre takmer 1.400 priemyselných zákazníkov vo všetkých regiónoch SR.

Priemyselným zákazníkom poskytuje overený systém nakladania s odpadmi prispôsobený vlastným potrebám zákazníka, presun zodpovedností na zamestnancov FCC spoločnosti, plnú a nepretržitú starostlivosť o legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva spoločnosti, zabezpečenie poklesu environmentálneho rizika a ďalšie služby v rámci medzinárodnej spoločnosti so širokými skúsenosťami v priemyselnom sektore v Európe.

Naši klienti v oblasti priemyslu:

Volkswagen, INA Kysuce, Faurecia Slovakia, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, TOWER AUTOMOTIVE, Mobis Slovakia, GLOVIS SLOVAKIA, Plastic Omnium Auto Exteriors, DONGHEE Slovakia, INERGY Automotive Slovakia a ďalšie

Prehľad služieb

 • Príprava a realizácia projektov komplexného odpadového hospodárstva
 • Zber a preprava špeciálnou technikou
 • Triedenie, spracovanie odpadov
 • Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
 • Zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov
 • Zber a nakladanie s druhotnými surovinami
 • Lisovacie a drviace zariadenia
 • Prenájom lisovacích a ostatných kontajnerov
 • Čistenie priemyselných vnútorných priestorov a hál
 • Čistenie a údržba parkovísk
 • Komplexný personálny leasing
 • Kvalifikovaní pracovníci
 • Priemyselné čistenie a upratovanie vnútorných priestorov
Novinka polopodzemných nádob v Trnave
4.5.2017

Novinka polopodzemných nádob v Trnave

V okolitých krajinách už vyskúšané a na Slovensku novinka – polopodzemné nádoby. Tešíme sa, že v meste Trnava, kde zabezpečujeme kompletné odpadové hospodárstvo a tiež...
Na severe Slovenska sme rozšírili svoje aktivity
18.4.2017

Na severe Slovenska sme rozšírili svoje aktivity

V marci tohto roku odkúpila FCC Slovensko, s.r.o. časť spoločnosti, ktorá sa zaoberala nakladaním s odpadmi na severe Slovenska. 

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…