en
Vyberte krajinu:
Slovensko

Smietko

Ekologický program FCC pre školy

FCC a ekologická výchova

Projekty ekologickej výchovy realizuje FCC (predtým .A.S.A.) už od roku 1997. Vzdelávanie tej najmladšej generácie v ekologickom duchu a to či už v materských školách alebo na základných prinieslo veľa dobrého. Projekt vznikol v Českej republike pod názvom „Soutěž s panem Popelou“. Postupne sa projekt rozšíril aj na Slovensko, kde ide o pána Smietka. Najnovšie sa zapojila aj ďalšia krajina – Srbsko. Tam ide o „Čistunka“.

Pridaná hodnota

Súťaž s pánom Smietkom má veľkú pridanú hodnotu v porovnaní s obyčajným zberom papiera, ktorý prebieha na mnohých školách už teraz. Táto ekologická súťaž pod záštitou spoločnosti FCC ponúka ekologickú výchovu. Organizujeme:

  • exkurzia na skládku odpadov, kde deti naživo vidia ako vyzerá, keď odpad neseparujeme a kde sa odváža väčšina komunálneho odpadu
  • exkurzia na triediacu linku papieru a plastov, kde sa ručne dotrieďuje triedený zber papiera a plastov
  • hrané divadelné predstavenie pre materské školy s ekologickou témou
  • súťaž Kreslíme so Smietkom – sprievodná súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť všetky školy súťažiace so Smietkom. Vždy aktuálne informácie nájdete na webovej stránke Smietka

Pokiaľ by mala vaša škola záujem o niektorý z týchto programov, kontaktujte nás prosím.

Koordinácia projektu
Erika Kladná 
0903 692 739 
erika.kladna@fcc-group.sk  
Súťaž s pánom Smietkom pre školský rok 2017/2018 je spustená.
28. 8. 2017

Súťaž s pánom Smietkom pre školský rok 2017/2018 je spustená.

Leto je na konci, prázdninám zvoní umieráčik čo je ale dobrá správa pre pána Smietka ktorý sa na Vás teší aj tento školský rok. Pripravené má pre Vás zaujímavé ceny J
Novinka polopodzemných nádob v Trnave
4. 5. 2017

Novinka polopodzemných nádob v Trnave

V okolitých krajinách už vyskúšané a na Slovensku novinka – polopodzemné nádoby. Tešíme sa, že v meste Trnava, kde zabezpečujeme kompletné odpadové hospodárstvo a tiež...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…