en
Vyberte krajinu:
Slovensko

Smietko

Ekologický program FCC pre školy

Pravidlá

HARMONOGRAM

1.polrok otvorenie                                                                               18.09.2017

1.polrok uzávierka                                                                               11.12.2017

 

2.polrok otvorenie                                                                               15.01.2018

2.polrok uzávierka, celkového vyhodnotenie                                   11.06.2018

 

Priebeh súťaže:

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Súťaž je určená pre materské školy, základné a špeciálne školy, stredné školy a voľno-časové zariadenia.

Prihláška je platná vždy pre aktuálny školský rok.

Prihláška.

AKO SÚŤAŽIŤ?

· úlohou školy je za celú dobu súťaže nazbierať čo najväčšie množstvo papieru, ktorý bude vykupovaný za dohodnuté ceny

· školy môžu zbierať okrem papieru aj ostatné komodity, ako PET fľaše a plechovky, za ktoré im pripadá finančná odmena podľa nazbieraného množstva; súťaží sa však len v zbere papieru

· školy si môžu zvoliť dve varianty odvozu druhotných surovín: 1.nárazový zber s pristavením nádoby na pár dní a následné odvezenie alebo 2. pravidelné odvážanie v týždňovej alebo mesačnej frekvencii

·  zber zo školy bude následne odvezený na odváženie a ďalšie spracovanie

·  odvážené množstvo papieru bude priebežne evidované

· platba za celkové vyzbierané a zvážené množstvo papieru a PET, bude odovzdaná osobne zástupcovi školy na konci príslušného súťažného polroku

· doprava i váženie druhotných surovín budú zabezpečené na náklady usporiadateľa súťažeKategória celkovo za školu vo vyzbieranom množstve papieru.

1.miesto

300 €

2.miesto

200 €

3.miesto

150 € 

Kategória v prepočte na jedného žiaka vo vyzbieranom množstve papieru.

1.miesto

250 €

2.miesto

200 €

3.miesto

150 €


Pridaná Hodnota

Súťaž s pánom Smietkom má veľkú pridanú hodnotu v porovnaní s obyčajným zberom papiera, ktorý prebieha na mnohých školách už teraz. Táto ekologická súťaž pod záštitou spoločnosti FCC ponúka ekologickú výchovu:

·   exkurzia na skládku odpadov, kde deti naživo vidia ako vyzerá, keď odpad neseparujeme a kde sa odváža väčšina komunálneho odpadu

·   exkurzia na triediacu linku papieru a plastov, kde sa ručne dotrieďuje triedený zber papiera a plastov

·   hrané divadelné predstavenie pre materské školy s ekologickou témou

·   súťaž Kreslíme so Smietkom – sprievodná súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť všetky školy súťažiace so Smietkom. Vždy aktuálne informácie nájdete na webovej stránke Smietka.

 

Pokiaľ máte záujem o ktorýkoľvek z týchto programov, neváhajte nás kontaktovať. Veľmi radi zariadime, aby úžitok z týchto programov mohla mať aj vaša škola.

 

Hodnotenie

·  Po dátumoch uzávierky súťaže a to v 1. a rovnako v 2. polroku budú uverejnené na webovej stránke FCC Environment.

·  Hodnotenie bude prebiehať v 2 kategóriách:

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE pre školský rok 2017/2018
Súťaž s pánom Smietkom pre školský rok 2017/2018 je spustená.
28. 8. 2017

Súťaž s pánom Smietkom pre školský rok 2017/2018 je spustená.

Leto je na konci, prázdninám zvoní umieráčik čo je ale dobrá správa pre pána Smietka ktorý sa na Vás teší aj tento školský rok. Pripravené má pre Vás zaujímavé ceny J
Novinka polopodzemných nádob v Trnave
4. 5. 2017

Novinka polopodzemných nádob v Trnave

V okolitých krajinách už vyskúšané a na Slovensku novinka – polopodzemné nádoby. Tešíme sa, že v meste Trnava, kde zabezpečujeme kompletné odpadové hospodárstvo a tiež...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…