en
Vyberte krajinu:
Slovensko

Smietko

Ekologický program FCC pre školy

Súťaž s pánom Smietkom

Súťaž s pánom Smietkom je ekologická súťaž pre školy a školské zariadenia. Cieľom je zavedenie trvalého systému separovaného zberu druhotných surovín (najmä papier a plasty) na školách.

Vychádzame z presvedčenia, že výchova k ekologickému cíteniu má najväčší efekt u najmladšej generácie, ktorá potom osvojené návyky prenáša aj do domácnosti. Cieľom nás všetkých by malo byť znižovanie množstva odpadu a to práve vytriedením zložiek odpadu, ktoré vieme ďalej spracovať.

Bolo by výborné, keby výsledkom nášho snaženia bola situácia, keď by sa deti a mladá generácia nepozerali na papier, plasty a sklo ako na odpad, ale ako na materiál, ktorý môže mať „ďalší život“.

Pravidlá súťaže pre školský rok 2017/2018 
Súťaž s pánom Smietkom pre školský rok 2017/2018 je spustená.
28. 8. 2017

Súťaž s pánom Smietkom pre školský rok 2017/2018 je spustená.

Leto je na konci, prázdninám zvoní umieráčik čo je ale dobrá správa pre pána Smietka ktorý sa na Vás teší aj tento školský rok. Pripravené má pre Vás zaujímavé ceny J
Novinka polopodzemných nádob v Trnave
4. 5. 2017

Novinka polopodzemných nádob v Trnave

V okolitých krajinách už vyskúšané a na Slovensku novinka – polopodzemné nádoby. Tešíme sa, že v meste Trnava, kde zabezpečujeme kompletné odpadové hospodárstvo a tiež...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…