en
Vyberte krajinu:
Slovensko

Smietko

Ekologický program FCC pre školy

Exkurzia na triediacu linku

Súťaž s pánom Smietkom má veľkú pridanú hodnotu v porovnaní s obyčajným zberom papiera, ktorý prebieha na mnohých školách už teraz. Táto ekologická súťaž pod záštitou spoločnosti FCC ponúka ekologickú výchovu.

Organizujeme:

 • exkurziu na skládku odpadov, kde deti naživo vidia ako vyzerá, keď odpad neseparujeme a kam sa odváža väčšina komunálneho odpadu
 • exkurziu na triediacu linku papieru a plastov, kde sa ručne dotrieďuje triedený zber papiera a plastov
 •  V prípade, že by ste mali záujem o exkurziu neváhajte nás kontaktovať.

  Erika Kladná  
  0903 692 739  
  erika.kladna@fcc-group.sk  

   
POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás
19. 10. 2017

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás

V našom meste sa v oblasti hospodárenia s odpadom priebežne, už roky, koná kampaň, ktorej cieľom je uvedomelé riešenie tejto otázky, veď ide o jednu z najdôležitejších...
Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe STROMY PRE ŽIVOT ®
25. 9. 2017

Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe STROMY PRE ŽIVOT ®

V FCC Slovensko si plne uvedomujeme aké dôležité je pristupovať k našej planéte zodpovedne a s úctou. 

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…