en
Vyberte krajinu:
Slovensko

Smietko

Ekologický program FCC pre školy

O programe

Súťaž s pánom Smietkom – FCC program ekologickej výchovy pre školy.

Súťaž s pánom Smietkom je ekologická súťaž pre školy a školské zariadenia v regióne Záhorie a juh Slovenska.  Cieľom je zavedenie trvalého systému separovaného zberu druhotných surovín (najmä papier a plasty) na školách.

Vychádzame z presvedčenia, že výchova k ekologickému cíteniu má najväčší efekt u najmladšej generácie, ktorá potom osvojené návyky prenáša aj do domácnosti. Cieľom nás všetkých by malo byť znižovanie množstva odpadu a to práve vytriedením zložiek odpadu, ktoré vieme ďalej spracovať. Bolo by výborné, keby výsledkom nášho snaženia bola situácia, keď by sa deti a mladá generácia nepozerali na papier, plasty a sklo ako na odpad ale ako na materiál, ktorý môže mať „ďalší život“.

 
Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie
26. 1. 2018

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

Spoločnosť FCC Environment CEE, (predtým.A.S.A.) je už 30 rokov známa v krajinách strednej a východnej Európy vďaka svojim skúsenostiam a odborným znalostiam v oblasti...
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…