en
Vyberte krajinu:
Slovensko

Smietko

Ekologický program FCC pre školy

O programe

Súťaž s pánom Smietkom – FCC program ekologickej výchovy pre školy.

Súťaž s pánom Smietkom je ekologická súťaž pre školy a školské zariadenia v regióne Záhorie a juh Slovenska.  Cieľom je zavedenie trvalého systému separovaného zberu druhotných surovín (najmä papier a plasty) na školách.

Vychádzame z presvedčenia, že výchova k ekologickému cíteniu má najväčší efekt u najmladšej generácie, ktorá potom osvojené návyky prenáša aj do domácnosti. Cieľom nás všetkých by malo byť znižovanie množstva odpadu a to práve vytriedením zložiek odpadu, ktoré vieme ďalej spracovať. Bolo by výborné, keby výsledkom nášho snaženia bola situácia, keď by sa deti a mladá generácia nepozerali na papier, plasty a sklo ako na odpad ale ako na materiál, ktorý môže mať „ďalší život“.

 
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
27. 6. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my, FCC.
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…