en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Prvotriedny štandard kvality

Spoločnosti FCC na Slovensku sa zaviazali vytvoriť, zdokumentovať, zaviesť, udržiavať a trvale zvyšovať efektívnosť Integrovaného Manažérskeho systému (IMS) pri plnom rešpektovaní požiadaviek noriem ISO a OHSAS s presvedčením, že IMS vytvorí predpoklady pre ďalšie zlepšenie uspokojovania potrieb zákazníkov spoločnosti a pre zlepšovanie kvality životného prostredia.

Spoločnosti FCC boli po prvý raz ISO certifikované v roku 2002 ako prvé spoločnosti v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku a získali certifikáty systému manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 14001. V roku 2010 bol integrovaný systém rozšírený o systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle normy OHSAS 18001 v roku 2012 spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o.  zaviedla systém podľa normy ISO 50001.

Súťaž s pánom Smietkom pre školský rok 2017/2018 je spustená.
28. 8. 2017

Súťaž s pánom Smietkom pre školský rok 2017/2018 je spustená.

Leto je na konci, prázdninám zvoní umieráčik čo je ale dobrá správa pre pána Smietka ktorý sa na Vás teší aj tento školský rok. Pripravené má pre Vás zaujímavé ceny J
Novinka polopodzemných nádob v Trnave
4. 5. 2017

Novinka polopodzemných nádob v Trnave

V okolitých krajinách už vyskúšané a na Slovensku novinka – polopodzemné nádoby. Tešíme sa, že v meste Trnava, kde zabezpečujeme kompletné odpadové hospodárstvo a tiež...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…