en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Vlastnícka štruktúra

FCC, španielska spoločnosť sa špecializuje v oblasti verejných služieb a figuruje na burze v Barcelone. Jej obchodné portfólio je veľmi diverzifikované. Hlavným predmetom podnikania FCC sú ekologické služby a vodohospodárstvo, výstavba veľkých infraštruktúr, výroba cementu a výroba energie z obnoviteľných zdrojov. 

FCC pôsobí v 56 krajinách s viac ako 60.000 zamestnancami. FCC získala 6,726 miliardy eur z tržieb v roku 2013, z ktorých 42% pochádzalo z medzinárodných trhov, predovšetkým z Európy a Ameriky.

www.fcc.es

structure%20cee  

Dcérske spoločnosti

struktura%20spolocnosti%20fcc%20na%20sk_102016_sk             

Viac o prevádzkach

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás
19. 10. 2017

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás

V našom meste sa v oblasti hospodárenia s odpadom priebežne, už roky, koná kampaň, ktorej cieľom je uvedomelé riešenie tejto otázky, veď ide o jednu z najdôležitejších...
Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe  STROMY PRE ŽIVOT ®
25. 9. 2017

Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe STROMY PRE ŽIVOT ®

V FCC Slovensko si plne uvedomujeme aké dôležité je pristupovať k našej planéte zodpovedne a s úctou. 

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…