en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Vlastnícka štruktúra

FCC, španielska spoločnosť sa špecializuje v oblasti verejných služieb a figuruje na burze v Barcelone. Jej obchodné portfólio je veľmi diverzifikované. Hlavným predmetom podnikania FCC sú ekologické služby a vodohospodárstvo, výstavba veľkých infraštruktúr, výroba cementu a výroba energie z obnoviteľných zdrojov. 

FCC pôsobí v 56 krajinách s viac ako 60.000 zamestnancami. FCC získala 6,726 miliardy eur z tržieb v roku 2013, z ktorých 42% pochádzalo z medzinárodných trhov, predovšetkým z Európy a Ameriky.

www.fcc.es

structure%20cee   

Dcérske spoločnosti

prevadzky FCC                

Viac o prevádzkach

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
27. 6. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my, FCC.
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…