en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Druhotné suroviny

Skupina FCC na Slovensku poskytuje službu triedeného zberu druhotných surovín pre viac ako 150 obcí a pre viac ako 300.000 tisíc obyvateľov. Zabezpečujeme zvoz triedeného zberu, ručné dotrieďovanie na triediacich linkách, lisovanie a predaj spracovávateľom druhotných surovín. Rôznorodosť technológii a prevádzok, kde nakladáme s druhotnými surovinami, nám pomáha zabezpečovať kvalitné a komplexné služby v tomto sektore.

Triedenie odpadu je dôležitou súčasťou systému odpadového hospodárstva a je v úplnom súlade so súčasnými predpismi EÚ, ktoré nariaďuje zníženie percentuálneho podielu odpadov ukladaných na skládkach v prospech ekologickejších spôsobov zneškodňovania odpadu alebo jeho využitia. 

Triedenie odpadu prostredníctvom zberných nádob rôznych farieb je len začiatok…

 


 

 

 
 

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
27. 6. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my, FCC.
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…