en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Druhotné suroviny

Skupina FCC na Slovensku poskytuje službu triedeného zberu druhotných surovín pre viac ako 150 obcí a pre viac ako 300.000 tisíc obyvateľov. Zabezpečujeme zvoz triedeného zberu, ručné dotrieďovanie na triediacich linkách, lisovanie a predaj spracovávateľom druhotných surovín. Rôznorodosť technológii a prevádzok, kde nakladáme s druhotnými surovinami, nám pomáha zabezpečovať kvalitné a komplexné služby v tomto sektore.

Triedenie odpadu je dôležitou súčasťou systému odpadového hospodárstva a je v úplnom súlade so súčasnými predpismi EÚ, ktoré nariaďuje zníženie percentuálneho podielu odpadov ukladaných na skládkach v prospech ekologickejších spôsobov zneškodňovania odpadu alebo jeho využitia. 

Triedenie odpadu prostredníctvom zberných nádob rôznych farieb je len začiatok…

 


 

 

 
 

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás
19. 10. 2017

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás

V našom meste sa v oblasti hospodárenia s odpadom priebežne, už roky, koná kampaň, ktorej cieľom je uvedomelé riešenie tejto otázky, veď ide o jednu z najdôležitejších...
Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe  STROMY PRE ŽIVOT ®
25. 9. 2017

Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe STROMY PRE ŽIVOT ®

V FCC Slovensko si plne uvedomujeme aké dôležité je pristupovať k našej planéte zodpovedne a s úctou. 

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…