en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Ostatné služby

Všetky naše riešenia vychádzajú z konceptov trvalo udržateľného odpadového hospodárstva. S odpadom zaobchádzame ako so surovinou. Od chvíle, keď naše vozidlá odpad zozbierajú, vstupuje do integrovaného systému odpadového hospodárstva, ktorý využíva špičkové technológie ďalšieho využitia a recyklácie.

Premena odpadu na energiu je konečným stupňom akéhokoľvek systému komplexného odpadového hospodárstva. Využívaním našich zariadení sme schopní vyťažiť energiu zo zvyškového a komerčného odpadu, v súlade s predpismi EÚ.

Ďalšou súčasťou systému je úprava biologicky rozložiteľných materiálov a využívanie sofistikovaných technológií sanácie. Vďaka sanáciam odstraňujeme ekologické záťaže pre budúce generácie. 

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás
19. 10. 2017

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás

V našom meste sa v oblasti hospodárenia s odpadom priebežne, už roky, koná kampaň, ktorej cieľom je uvedomelé riešenie tejto otázky, veď ide o jednu z najdôležitejších...
Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe  STROMY PRE ŽIVOT ®
25. 9. 2017

Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe STROMY PRE ŽIVOT ®

V FCC Slovensko si plne uvedomujeme aké dôležité je pristupovať k našej planéte zodpovedne a s úctou. 

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…