en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Skládkovanie

Bezpečné zneškodňovanie a skládkovanie – to je snaha skupiny FCC Environment na Slovensku.

Napriek úsiliu o to, aby sa predchádzalo podukcii odpadov v spojení s dôkladným zberom, separovaním a opätovným využívaním odpadov, tu vždy zostanú niektoré druhy odpadov, ktoré nie je možné opätovne využiť ani recyklovať. Takéto odpady vyžadujú technicky sofistikované a obsolútne bezpečné riešenie skládkovania, ktoré umožňuje realizovať neustále monitorovanie. Takéto zariadenia vyžadujú odvodňovacie/drenážne systémy na zber a úpravu výluhov ako aj systém na zber a využívanie skládkových plynov.

Naše centrá odpadového hospodárstva a skládky spĺňajú najvyššie bezpečnostné normy a všetky majú certifikácie v súlade s normami ISO.

 

Súťaž s pánom Smietkom pre školský rok 2017/2018 je spustená.
28. 8. 2017

Súťaž s pánom Smietkom pre školský rok 2017/2018 je spustená.

Leto je na konci, prázdninám zvoní umieráčik čo je ale dobrá správa pre pána Smietka ktorý sa na Vás teší aj tento školský rok. Pripravené má pre Vás zaujímavé ceny J
Novinka polopodzemných nádob v Trnave
4. 5. 2017

Novinka polopodzemných nádob v Trnave

V okolitých krajinách už vyskúšané a na Slovensku novinka – polopodzemné nádoby. Tešíme sa, že v meste Trnava, kde zabezpečujeme kompletné odpadové hospodárstvo a tiež...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…