en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Skládkovanie

Bezpečné zneškodňovanie a skládkovanie – to je snaha skupiny FCC Environment na Slovensku.

Napriek úsiliu o to, aby sa predchádzalo podukcii odpadov v spojení s dôkladným zberom, separovaním a opätovným využívaním odpadov, tu vždy zostanú niektoré druhy odpadov, ktoré nie je možné opätovne využiť ani recyklovať. Takéto odpady vyžadujú technicky sofistikované a obsolútne bezpečné riešenie skládkovania, ktoré umožňuje realizovať neustále monitorovanie. Takéto zariadenia vyžadujú odvodňovacie/drenážne systémy na zber a úpravu výluhov ako aj systém na zber a využívanie skládkových plynov.

Naše centrá odpadového hospodárstva a skládky spĺňajú najvyššie bezpečnostné normy a všetky majú certifikácie v súlade s normami ISO.

 

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás
19. 10. 2017

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás

V našom meste sa v oblasti hospodárenia s odpadom priebežne, už roky, koná kampaň, ktorej cieľom je uvedomelé riešenie tejto otázky, veď ide o jednu z najdôležitejších...
Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe  STROMY PRE ŽIVOT ®
25. 9. 2017

Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe STROMY PRE ŽIVOT ®

V FCC Slovensko si plne uvedomujeme aké dôležité je pristupovať k našej planéte zodpovedne a s úctou. 

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…