en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Skládkovanie

Bezpečné zneškodňovanie a skládkovanie – to je snaha skupiny FCC Environment na Slovensku.

Napriek úsiliu o to, aby sa predchádzalo podukcii odpadov v spojení s dôkladným zberom, separovaním a opätovným využívaním odpadov, tu vždy zostanú niektoré druhy odpadov, ktoré nie je možné opätovne využiť ani recyklovať. Takéto odpady vyžadujú technicky sofistikované a obsolútne bezpečné riešenie skládkovania, ktoré umožňuje realizovať neustále monitorovanie. Takéto zariadenia vyžadujú odvodňovacie/drenážne systémy na zber a úpravu výluhov ako aj systém na zber a využívanie skládkových plynov.

Naše centrá odpadového hospodárstva a skládky spĺňajú najvyššie bezpečnostné normy a všetky majú certifikácie v súlade s normami ISO.

 

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie
26. 1. 2018

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

Spoločnosť FCC Environment CEE, (predtým.A.S.A.) je už 30 rokov známa v krajinách strednej a východnej Európy vďaka svojim skúsenostiam a odborným znalostiam v oblasti...
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…