en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Skládkovanie

Bezpečné zneškodňovanie a skládkovanie – to je snaha skupiny FCC Environment na Slovensku.

Napriek úsiliu o to, aby sa predchádzalo podukcii odpadov v spojení s dôkladným zberom, separovaním a opätovným využívaním odpadov, tu vždy zostanú niektoré druhy odpadov, ktoré nie je možné opätovne využiť ani recyklovať. Takéto odpady vyžadujú technicky sofistikované a obsolútne bezpečné riešenie skládkovania, ktoré umožňuje realizovať neustále monitorovanie. Takéto zariadenia vyžadujú odvodňovacie/drenážne systémy na zber a úpravu výluhov ako aj systém na zber a využívanie skládkových plynov.

Naše centrá odpadového hospodárstva a skládky spĺňajú najvyššie bezpečnostné normy a všetky majú certifikácie v súlade s normami ISO.

 

Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:
Aj tento rok sme podporili Vianočný bazár chalaňov.
5. 12. 2017

Aj tento rok sme podporili Vianočný bazár chalaňov.

Vianočný bazár chalaňov je charitatívny projekt ktorého výťažok poputuje na viacero zaujímavých projektov :

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…