en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Ponuka práce

Môžeme hovoriť o počtoch nákladných áut, o kontajneroch, o našich metódach spracovania odpadu alebo službách. Ale tieto informácie môžete nájsť v iných sekciách na našej webovej stránke.

Tu je podľa nás dôležitejšie predstaviť vám naše hodnoty a firemnú kultúru. A najlepším spôsobom ako ich prezentovať je prostredníctvom príkladov; príkladov našich kolegov. Tu môžete nájsť ich príbehy, tak z pracovného ako aj zo súkromného života. Prinášame obidve stránky, keďže sme presvedčení, že by mali byť v rovnováhe. Môžete vidieť, že pre nás hodnoty nie sú len prázdne slovo - my našimi hodnotami žijeme.

Náš biznis sa považuje za “špinavý ”. Ak svoju prácu odvádzame poriadne, nikto si našu prítomnosť ani nevšimne. Ale viete si predstaviť svet bez našich služieb? Prácou u nás môžete prispieť k čistému životnému prostrediu, k lepšej budúcnosti. Presne podľa nášho motta “Service for the Future”.


 

11548_23288_rebranding-auto

Pozri si naše video a spoznaj ako pracujeme.

Pripoj sa k nám linkedin yooutube

 

Novinka polopodzemných nádob v Trnave
4.5.2017

Novinka polopodzemných nádob v Trnave

V okolitých krajinách už vyskúšané a na Slovensku novinka – polopodzemné nádoby. Tešíme sa, že v meste Trnava, kde zabezpečujeme kompletné odpadové hospodárstvo a tiež...
Na severe Slovenska sme rozšírili svoje aktivity
18.4.2017

Na severe Slovenska sme rozšírili svoje aktivity

V marci tohto roku odkúpila FCC Slovensko, s.r.o. časť spoločnosti, ktorá sa zaoberala nakladaním s odpadmi na severe Slovenska. 

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…