en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe STROMY PRE ŽIVOT ®

25. 9. 2017

Certifikát udeľovaný za podpory Národného lesníckeho centra Ústavu lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene nám odovzdala firma OFFICE DEPOT ktorá tento ekologický program zastrešuje už vyše 10 rokov. Od roku 2003, kedy projekt odštartoval sa v Slovenskej a Českej republike podarilo  vysadiť 530.268 stromov.

V FCC Slovensko si plne uvedomujeme aké dôležité je pristupovať k našej planéte zodpovedne a s úctou. Za každých 50 balíkov papiera PAPIRUS ktoré naša spoločnosť FCC Environment použila, bolo v roku 2016 vysadených 7 stromov.

Pre jarnú výsadbu na Slovensku boli vybrané pozemky v CHKO Záhorie, kde došlo v dôsledku sucha k uhynutiu dospelých stromov borovíc. Na jar bolo vysadených celkom 4224 sadeníc borovice sosny.

Veríme, že aj napriek nášmu ekonomickému využívaniu papiera sa bude toto číslo zvyšovať.

 

 

 

fcc-pomohlo-vysadit-stromy 
späť
POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás
19. 10. 2017

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás

V našom meste sa v oblasti hospodárenia s odpadom priebežne, už roky, koná kampaň, ktorej cieľom je uvedomelé riešenie tejto otázky, veď ide o jednu z najdôležitejších...
Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe  STROMY PRE ŽIVOT ®
25. 9. 2017

Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe STROMY PRE ŽIVOT ®

V FCC Slovensko si plne uvedomujeme aké dôležité je pristupovať k našej planéte zodpovedne a s úctou. 

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…