en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Ponuka práce

Môžeme hovoriť o počtoch nákladných áut, o kontajneroch, o našich metódach spracovania odpadu alebo službách. Ale tieto informácie môžete nájsť v iných sekciách na našej webovej stránke.

Tu je podľa nás dôležitejšie predstaviť vám naše hodnoty a firemnú kultúru. A najlepším spôsobom ako ich prezentovať je prostredníctvom príkladov; príkladov našich kolegov. Tu môžete nájsť ich príbehy, tak z pracovného ako aj zo súkromného života. Prinášame obidve stránky, keďže sme presvedčení, že by mali byť v rovnováhe. Môžete vidieť, že pre nás hodnoty nie sú len prázdne slovo - my našimi hodnotami žijeme.

Náš biznis sa považuje za “špinavý ”. Ak svoju prácu odvádzame poriadne, nikto si našu prítomnosť ani nevšimne. Ale viete si predstaviť svet bez našich služieb? Prácou u nás môžete prispieť k čistému životnému prostrediu, k lepšej budúcnosti. Presne podľa nášho motta “Service for the Future”.


 

11548_23288_rebranding-auto

Pozri si naše video a spoznaj ako pracujeme.

Pripoj sa k nám linkedin yooutube

 

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás
19. 10. 2017

POKRAČUJEME S INFORMOVANÍM - napísali o nás

V našom meste sa v oblasti hospodárenia s odpadom priebežne, už roky, koná kampaň, ktorej cieľom je uvedomelé riešenie tejto otázky, veď ide o jednu z najdôležitejších...
Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe  STROMY PRE ŽIVOT ®
25. 9. 2017

Získali sme CERTIFIKÁT za účasť v ekologickom programe STROMY PRE ŽIVOT ®

V FCC Slovensko si plne uvedomujeme aké dôležité je pristupovať k našej planéte zodpovedne a s úctou. 

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…