en
Vyberte krajinu:
Slovensko

Smietko

Ekologický program FCC pre školy

FCC a ekologická výchova

Projekty ekologickej výchovy realizuje FCC (predtým .A.S.A.) už od roku 1997. Vzdelávanie tej najmladšej generácie v ekologickom duchu a to či už v materských školách alebo na základných prinieslo veľa dobrého. Projekt vznikol v Českej republike pod názvom „Soutěž s panem Popelou“. Postupne sa projekt rozšíril aj na Slovensko, kde ide o pána Smietka. Najnovšie sa zapojila aj ďalšia krajina – Srbsko. Tam ide o „Čistunka“.

Pridaná hodnota

Súťaž s pánom Smietkom má veľkú pridanú hodnotu v porovnaní s obyčajným zberom papiera, ktorý prebieha na mnohých školách už teraz. Táto ekologická súťaž pod záštitou spoločnosti FCC ponúka ekologickú výchovu. Organizujeme:

  • exkurzia na skládku odpadov, kde deti naživo vidia ako vyzerá, keď odpad neseparujeme a kde sa odváža väčšina komunálneho odpadu
  • exkurzia na triediacu linku papieru a plastov, kde sa ručne dotrieďuje triedený zber papiera a plastov
  • hrané divadelné predstavenie pre materské školy s ekologickou témou
  • súťaž Kreslíme so Smietkom – sprievodná súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť všetky školy súťažiace so Smietkom. Vždy aktuálne informácie nájdete na webovej stránke Smietka

Pokiaľ by mala vaša škola záujem o niektorý z týchto programov, kontaktujte nás prosím.

Koordinácia projektu
Erika Kladná 
0903 692 739 
erika.kladna@fcc-group.sk  
Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie
26. 1. 2018

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

Spoločnosť FCC Environment CEE, (predtým.A.S.A.) je už 30 rokov známa v krajinách strednej a východnej Európy vďaka svojim skúsenostiam a odborným znalostiam v oblasti...
Posypový materiál na predaj!
6. 12. 2017

Posypový materiál na predaj!

FCC Bratislava s.r.o. majú aj nadchádzajúcu zimnú sezónu k dispozícii na predaj nasledujúci posypový materiál:

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…