en
Vyberte krajinu:
Slovensko

Smietko

Ekologický program FCC pre školy

Kreslíme so Smietkom

Súťaž kreslíme so Smietkom je sprievodná súťaž k zberu druhotných surovín na školách.   

22. apríl je medzinárodným dňom Zeme, kedy si chceme pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla aj súťaž Kreslíme so Smietkom, kedy aj prostredníctvom výrobkov a výtvorov sa môžu deti zamyslieť, že množstvo vecí okolo nás sa dá znovu využiť. Nie všetko, čo prvotne považujeme za odpad naozaj odpadom aj je. Práve naopak, snažíme sa vidieť v „odpade“ okolo nás možnosti na opätovné využitie a recyklovanie. 

Téma pre rok 2017/2018 – Monštrá z odpadu

Zapojené školy – posielajte nám kresbičky od detí s ekologickou témou! My ich zverejníme a budeme hlasovať za tú najkrajšiu. Víťaza čaká sladká odmena. 
Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
27. 6. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my, FCC.
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…