en
Vyberte krajinu:
Slovensko

Smietko

Ekologický program FCC pre školy

Pravidlá

PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ?

Súťaž je určená pre materské školy, základné a špeciálne školy, stredné školy a voľno-časové zariadenia v regióne Záhorie a juh Slovenska.

AKO SÚŤAŽIŤ?

 • úlohou školy je za celú dobu súťaže nazbierať čo najväčšie množstvo papieru, ktorý bude vykupovaný za dohodnuté ceny
 • školy môžu zbierať okrem papieru aj ostatné komodity, ako PET fľaše a plechovky, za ktoré im pripadá finančná odmena podľa nazbieraného množstva; súťaží sa však len v zbere papieru
 • školy si môžu zvoliť dve varianty odvozu druhotných surovín: 1.nárazový zber s pristavením nádoby na pár dní a následné odvezenie alebo 2. pravidelné odvážanie v týždňovej alebo mesačnej frekvencii
 • zber zo školy bude následne odvezený na odváženie a ďalšie spracovanie
 • odvážené množstvo papieru bude priebežne evidované
 • platba za celkové vyzbierané a zvážené množstvo papieru a PET, bude odovzdaná osobne zástupcovi školy na konci príslušného súťažného polroku
 • doprava i váženie druhotných surovín budú zabezpečené na náklady usporiadateľa súťaže 

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Vyplňte online prihlášku na našej webovej stránke:

http://www.fcc-group.eu/sk/Slovensko/Smietko-sutaz/Right/ONLINE-prihlaska.html

Prihlásiť sa je možné počas celej doby trvania súťaže. Iba prihlásené školy ktoré dostanú potvrdzujúci email budú zaradené do súťaže. 

HARMONOGRAM

1.polrok otvorenie                                                                                     18.09.2017

1.polrok uzávierka                                                                                     11.12.2017

2.polrok otvorenie                                                                                     15.01.2018

2.polrok uzávierka, celkového vyhodnotenie                                         11.06.2018 

PRIDANÁ HODNOTA 

Súťaž s pánom Smietkom má veľkú pridanú hodnotu v porovnaní s obyčajným zberom papiera, ktorý prebieha na mnohých školách už teraz. Táto ekologická súťaž pod záštitou spoločnosti FCC ponúka ekologickú výchovu:

 •  exkurzia na skládku odpadov, kde deti naživo vidia ako vyzerá, keď odpad neseparujeme a kde sa odváža väčšina komunálneho odpadu
 • exkurzia na triediacu linku papiera a plastov, kde sa ručne dotrieďuje triedený zber papiera a plastov
 • hrané divadelné predstavenie pre materské školy s ekologickou témou
 • súťaž Kreslíme so Smietkom – sprievodná súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť všetky školy súťažiace so Smietkom.

 

Vždy aktuálne informácie nájdete na webovej stránke Smietka. 

Pokiaľ máte záujem o ktorýkoľvek z týchto programov, neváhajte nás kontaktovať. Veľmi radi zariadime, aby úžitok z týchto programov mohla mať aj vaša škola. 

HODNOTENIE

 • Po dátumoch uzávierky súťaže a to v 1. a rovnako v 2. polroku budú uverejnené na webovej stránke FCC Environment výsledky všetkých zapojených škôl.
 • Hodnotenie bude prebiehať v 2 kategóriách: 

Kategória celkovo za školu vo vyzbieranom množstve papiera

1.miesto

Nákupná poukážka 200 €

2.miesto

Nákupná poukážka 150 €

3.miesto

Nákupná poukážka 100 €

Kategória v prepočte na jedného žiaka vo vyzbieranom množstve papiera

1.miesto

Nákupná poukážka 200 €

2.miesto

Nákupná poukážka 150 €

3.miesto

Nákupná poukážka 100 €KONTAKTY

ODVOZY, PRISTAVENIA NÁDOB, TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI:

ZÁHORIE

Alena Elízová

tel.: 0903 288 733

e-mail: alena.elizova@fcc-group.sk

JUH

Lívia Takács

Tel.: 0903 576 284

e-mail: livia.takacs@fcc-group.sk

KOORDINÁCIA PROJEKTU:

Erika Kladná

tel.: 0903 692 739

e-mail: erika.kladna@fcc-group.sk 

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
27. 6. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my, FCC.
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…