en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Ostatné služby

Všetky naše riešenia vychádzajú z konceptov trvalo udržateľného odpadového hospodárstva. S odpadom zaobchádzame ako so surovinou. Od chvíle, keď naše vozidlá odpad zozbierajú, vstupuje do integrovaného systému odpadového hospodárstva, ktorý využíva špičkové technológie ďalšieho využitia a recyklácie.

Premena odpadu na energiu je konečným stupňom akéhokoľvek systému komplexného odpadového hospodárstva. Využívaním našich zariadení sme schopní vyťažiť energiu zo zvyškového a komerčného odpadu, v súlade s predpismi EÚ.

Ďalšou súčasťou systému je úprava biologicky rozložiteľných materiálov a využívanie sofistikovaných technológií sanácie. Vďaka sanáciam odstraňujeme ekologické záťaže pre budúce generácie. 

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.
27. 6. 2018

Žitnoostrovský Galop s podporou FCC Environment.

V piatok 22. Júna 2018 sa už po 4-tý krát konalo podujatie Žitnoostrovský GALOP, ktorého súčasťou sme boli aj my, FCC.
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…