en
Vyberte krajinu:
Slovensko
Prejsť na navigáciu

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

26. 1. 2018

Medzinárodný hráč

Spoločnosť FCC Environment CEE, založená v roku 1988 v Rakúsku, sa rozvinula z čisto rakúskej firmy na medzinárodný koncern. Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko a Srbsko tvoria územie, kde Skupina realizuje svoju činnosť. "V súčasnosti približne 2/3 nášho biznisu pochádza z krajín mimo Rakúska," hovorí Björn Mittendorfer, CEO  Skupiny FCC Environment CEE.

Medzinárodný rozmer je jedným z hlavných znakov skupiny FCC Environment CEE. "Už od samého začiatku boli našimi majiteľmi veľké medzinárodné skupiny. Či už to bola spoločnosť EdF, (Eléctricité de France - ktorá do vlastníckej štruktúry vstúpila v roku 1993) alebo FCC, (španielsky svetový líder v oblasti environmentálnych služieb, rozvoja vody a infraštruktúry - súčasť vlastníckej štruktúry od roku 2005), obe poskytovali svoju podporu a jasnú víziu nášho ďalšieho vývoja," zdôrazňuje Mittendorfer
Generálny riaditeľ spoločnosti FCC Environment CEE Group

"Byť súčasťou medzinárodnej skupiny so sebou prináša jasné výhody a my môžeme profitovať  z medzinárodného prostredia, keďže máme možnosť efektívne zdieľať know-how z ostatných regiónov zatiaľ čo sa musíme vyrovnávať s rôznymi ekonomickými a politickými podmienkami. V našej Skupine zaznamenávame mnohé odlišnosti medzi jednotlivými krajinami, kde pôsobíme, pričom každá krajina má svoje vlastné problémy a výzvy."

Staviame na minulosti, ale zameriavame sa na budúcnosť

“Service for the Future” je motto, ktoré je zhrnutím filozofie našej skupiny, ktorej úspech je postavený na jasnej vízii budúceho vývoja. Aktuálna verzia našej stratégie ukazuje smerovanie spoločnosti FCC Environment CEE pre obdobie 2018 - 2022 a je zhrnutá do 8 strategických priorít skupiny. Možno ju vnímať ako akúsi "kuchársku knihu", ktorá obsahuje ten správny recept pre každú krajinu, aby bola schopná prekonať nadchádzajúce výzvy, a to z právneho hľadiska ako aj z hľadiska rastu.

 

 
späť
Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.
1. 6. 2018

Sladká odmena pre výhercov súťaže Kreslíme so Smietkom.

Keďže nám v FCC záleží na životnom prostredí, chceme si pripomenúť a zároveň upozorniť na dopady nerozumného ničenia životného prostredia. Práve pre tento dôvod vznikla...
Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie
26. 1. 2018

Skupina FCC Environment CEE oslavuje 30. výročie

Spoločnosť FCC Environment CEE, (predtým.A.S.A.) je už 30 rokov známa v krajinách strednej a východnej Európy vďaka svojim skúsenostiam a odborným znalostiam v oblasti...

Prevádzky a zariadenia

Viac ako 290 nákladných a špeciálnych vozidiel

Viac ako 2.340 kontajnerov

3 zneškodňovacie zariadenia na ostatný odpad

1 zneškodňovacie zariadenie na nebezpečný odpad

1 kompostáreň

7 zariadení na zhodnocovanie a úpravu druhotných surovín

12 zberných dvorov

1 biodegradačná plocha

Vedeli ste, že…