en
Izaberi državu:
Srbija
Scroll to navigation

FCC je dobila integrisanu dozvolu (IPPC) za deponiju u Lapovu

26.6.2017

FCC je dobila integrisanu dozvolu (IPPC) za deponiju u Lapovu

Najvažnije:

•    Dozvola FCC-a za deponiju u Lapovu je devetnaesta među srpskim operaterima postrojenja i tek je druga u oblasti upravljanja otpadom (deponijom).

•    Dobijanjem integrisane dozvole prikazan je visok stepen društvene odgovornosti i posvećenosti stalnom unapređenju zaštite životne sredine.

FCC u Srbiji je sada jedan od 19 operatera postrojenja koji su dobili integrisanu dozvolu na osnovu Direktive 96/61 / EC - Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja (IPPC Direktiva). Dobijanjem ove dozvole FCC u Srbiji, kao operater deponije u Lapovu, pokazao je visok stepen društvene odgovornosti i posvećenosti stalnom unapređenju zaštite životne sredine.

Posedovanje integrisane dozvole je od velike važnosti za operatere jer; zabrinutost javnosti se ublažava putem zvaničnog dokaza da aktivnost koju sprovodi operater nema negativan uticaj na životnu sredinu, pored toga; dozvola olakšava inspekcije.

O IPPC dozvoli

Integrisana prevencija i kontrola zagađenja životne sredine u Republici Srbiji regulisana je zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine, kao i skupu propisa i pravila koja prate ovaj zakon.

Ovim propisima Direktiva 96/61 / EC - Integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja (IPPC Direktiva) – transponovana je u nacionalno zakonodavstvo. Zakon definiše; uslove i procedure za izdavanje integrisanih dozvola za postrojenja i delatnosti koje mogu imati neželjene efekte na ljudsko zdravlje, životnu sredinu ili materijalna dobra, vrste delatnosti i postrojenja, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađenja životne sredine.

Na osnovu Uredbe o vrstama delatnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola, obaveza dobijanja ove dozvole je odgovornost sledećih industrijskih sektora; proizvodnje energije, proizvodnje i prerade metala, industrije mineralnih sirovina, hemijske industrije, upravljanja otpadom i drugih delatnosti (papirna industrija, prerada tekstila, prihvatilišta za životinje, proizvodnja hrane, postrojenja za intenzivno odgajanje stoke ili svinja, itd.).

Operateri moraju da rade u skladu sa najboljim raspoloživim tehnikama (BAT) kako bi ispunili sve zahteve zaštite životne sredine.

Svrha integrisane dozvole je; očuvanje životne sredine kao celine, povećanje korišćenja čistijih tehnologija, smanjivanje otpada na izvoru i podsticanje inovacije operatera u svrhu razvoja odgovarajućih rešenja za probleme životne sredine.

Dozvola propisuje uslove pod kojima operater mora da radi (emisije u vodu, vazduh, zemljište, upravljanje otpadom, energetska efikasnost, itd.), kao i monitoring koji moraju biti sprovedeni i mere koje se moraju preduzeti kako bi se postigao visok nivo zaštite životne sredine.

Integrisana dozvola je ulaznica u “elitni klub”

U Srbiji postoji 227 postrojenja od kojih se zahteva da dobiju integrisanu dozvolu. Trenutno je 18 operatera dobilo integrisanu dozvolu (dozvola za deponiju Lapovo je devetnaesta) i to je tek druga dozvola koja se izdaje u oblasti upravljanja otpadom (deponijom).

Rok za izdavanje svih integrisanih dozvola je 31. decembar 2020. godine.
nazad
Dan zaštite životne sredine
6.6.2018

Dan zaštite životne sredine

Kompanija FCC d.o.o. Kikinda u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, GU grada Kikinda obeležila je Dan zaštite životne sredine (5.jun) aktivnostima koje...
Produženo radno vreme blagajni u Kikindi
4.6.2018

Produženo radno vreme blagajni u Kikindi

Kompanija FCC Kikinda u želji da izađe u susret potrebama svojih klijenata je produžila radno vreme blagajni u Kikindi. 

Mehanizacija

22 kamiona za sakupljanje

8 specijalizovanih mašina

192 kontejnera velike zapremine

32.447 kanti i kontejnera

2 deponije neopasnog otpada

Did you know?

12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13