en
Izaberi državu:
Srbija
Scroll to navigation

Ostale usluge

FCC pruža usluge kompleksnog upravljanja otpadom za kompanije 

Osnovni princip je organizovanje upravljanja otpadom na lokaciji klijenta od organizacionih, tehničkih, zakonskih a u pojedinim slučajevima personalnih usluga.


Pregled usluga kompleksnog upravljanja otpadom:

 • Pravne usluge
 • Priprema i sprovođenje projekata kompleksnog upravljanja otpadom
 • Sakupljanje i transport otpada, iznajmljivanje opreme
 • Uspostavljanje sistema razdvajanja otpada na lokaciji klijenta
 • Postavljanje kontejnera sa presom u cilju smanjenja transportnih troškova
 • Konsultovanje i obučeni radnici

 

   outsourcing

   

Kompanija FCC je obeležila svetski dan voda 22 mart
22.3.2018

Kompanija FCC je obeležila svetski dan voda 22 mart

U SSS "Miloš Crnjanski", u Kikindi je organizovana prezentacija za srednjoškolce. Ukazano je na značaj zaštite voda, kao I pravilnom upravljanju otpadnim vodama a sve u...
Druženje sa mališanima PU “Dečja radost” iz Svilajnca
16.3.2018

Druženje sa mališanima PU “Dečja radost” iz Svilajnca

Kompanija FCC je na poziv Predškolske ustanove "Dečja radost" iz Svilajnca održala prezentaciju 15.03.2018. godine i predstavila se najmlađima. 

Mehanizacija

22 kamiona za sakupljanje

8 specijalizovanih mašina

192 kontejnera velike zapremine

32.447 kanti i kontejnera

2 deponije neopasnog otpada

Did you know?

12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13