en
Izaberi državu:
Srbija
Scroll to navigation

Ostale usluge

FCC pruža usluge kompleksnog upravljanja otpadom za kompanije 

Osnovni princip je organizovanje upravljanja otpadom na lokaciji klijenta od organizacionih, tehničkih, zakonskih a u pojedinim slučajevima personalnih usluga.


Pregled usluga kompleksnog upravljanja otpadom:

  • Pravne usluge
  • Priprema i sprovođenje projekata kompleksnog upravljanja otpadom
  • Sakupljanje i transport otpada, iznajmljivanje opreme
  • Uspostavljanje sistema razdvajanja otpada na lokaciji klijenta
  • Postavljanje kontejnera sa presom u cilju smanjenja transportnih troškova
  • Konsultovanje i obučeni radnici

 

     outsourcing

     

Svečano otvaranje poslovog prostora kompanije FCC
13.12.2017

Svečano otvaranje poslovog prostora kompanije FCC

Povodom obeležavanja 10 godina rada kompanije FCC Kikinda d.o.o., je organizovala svečano otvaranje novog poslovnog prostora kompanije.
Kompanija FCC Kikinda na novoj lokaciji
15.11.2017

Kompanija FCC Kikinda na novoj lokaciji

U prednovogodišnjem periodu uvek je tu da pruži nova iznenađenja za svoje korisnike.

Mehanizacija

22 kamiona za sakupljanje

8 specijalizovanih mašina

192 kontejnera velike zapremine

32.447 kanti i kontejnera

2 deponije neopasnog otpada

Did you know?

12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13