en
Izaberi državu:
Srbija
Scroll to navigation

Ostale usluge

FCC pruža usluge kompleksnog upravljanja otpadom za kompanije 

Osnovni princip je organizovanje upravljanja otpadom na lokaciji klijenta od organizacionih, tehničkih, zakonskih a u pojedinim slučajevima personalnih usluga.


Pregled usluga kompleksnog upravljanja otpadom:

  • Pravne usluge
  • Priprema i sprovođenje projekata kompleksnog upravljanja otpadom
  • Sakupljanje i transport otpada, iznajmljivanje opreme
  • Uspostavljanje sistema razdvajanja otpada na lokaciji klijenta
  • Postavljanje kontejnera sa presom u cilju smanjenja transportnih troškova
  • Konsultovanje i obučeni radnici

 

     outsourcing

     

Dan zaštite životne sredine
6.6.2018

Dan zaštite životne sredine

Kompanija FCC d.o.o. Kikinda u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, GU grada Kikinda obeležila je Dan zaštite životne sredine (5.jun) aktivnostima koje...
Produženo radno vreme blagajni u Kikindi
4.6.2018

Produženo radno vreme blagajni u Kikindi

Kompanija FCC Kikinda u želji da izađe u susret potrebama svojih klijenata je produžila radno vreme blagajni u Kikindi. 

Mehanizacija

22 kamiona za sakupljanje

8 specijalizovanih mašina

192 kontejnera velike zapremine

32.447 kanti i kontejnera

2 deponije neopasnog otpada

Did you know?

12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13