en
Izaberi državu:
Srbija
Scroll to navigation

Za opštine

FCC je snažan partner opština na polju upravljanja otpadom u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi.  Deponujemo kućni otpad od preko dva i po miliona stanovnika i pružamo komunalne usluge najvećim evropskim gradovima kao što su: čišćenje ulica, održavanje zelenih površina, zimska služba i ostalo.

U Srbiji pružamo usluge za više od 200.000 stanovnika u 9 opština u kojima sa većinom imamo uspostavljenu saradnju preko zajedničkih preduzeća u javno privatnim parnterstvima. U svim opštinama u kojima radimo pružamo uslugu odvojenog sakupljanja otpada kroz primarnu selekciju.

FCC blisko sarađuje sa sledećim gradovima:

Kikinda, Lapovo, Batočina, Despotovac, Rača, Topola, Žabari, Žagubica i Tutin 

Pregled usluga

  • Konsalting
  • Sakupljanje i odlaganje neopasnog otpada
  • Transport komunalnog, industrijskog i opasnog otpada 
  • Održavanje zelenih površina
  • Pijace
  • Zimska služba i čišćenje ulica
Dan zaštite životne sredine
6.6.2018

Dan zaštite životne sredine

Kompanija FCC d.o.o. Kikinda u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, GU grada Kikinda obeležila je Dan zaštite životne sredine (5.jun) aktivnostima koje...
Produženo radno vreme blagajni u Kikindi
4.6.2018

Produženo radno vreme blagajni u Kikindi

Kompanija FCC Kikinda u želji da izađe u susret potrebama svojih klijenata je produžila radno vreme blagajni u Kikindi. 

Mehanizacija

22 kamiona za sakupljanje

8 specijalizovanih mašina

192 kontejnera velike zapremine

32.447 kanti i kontejnera

2 deponije neopasnog otpada

Did you know?

12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13