en
Izaberi državu:
Srbija
Scroll to navigation

Za opštine

FCC je snažan partner opština na polju upravljanja otpadom u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi.  Deponujemo kućni otpad od preko dva i po miliona stanovnika i pružamo komunalne usluge najvećim evropskim gradovima kao što su: čišćenje ulica, održavanje zelenih površina, zimska služba i ostalo.

U Srbiji pružamo usluge za više od 200.000 stanovnika u 9 opština u kojima sa većinom imamo uspostavljenu saradnju preko zajedničkih preduzeća u javno privatnim parnterstvima. U svim opštinama u kojima radimo pružamo uslugu odvojenog sakupljanja otpada kroz primarnu selekciju.

FCC blisko sarađuje sa sledećim gradovima:

Kikinda, Lapovo, Batočina, Despotovac, Rača, Topola, Žabari, Žagubica i Tutin 

Pregled usluga

  • Konsalting
  • Sakupljanje i odlaganje neopasnog otpada
  • Transport komunalnog, industrijskog i opasnog otpada 
  • Održavanje zelenih površina
  • Pijace
  • Zimska služba i čišćenje ulica
Kompanija FCC je obeležila svetski  dan voda 22 mart
22.3.2018

Kompanija FCC je obeležila svetski dan voda 22 mart

U SSS "Miloš Crnjanski", u Kikindi je organizovana prezentacija za srednjoškolce. Ukazano je na značaj zaštite voda, kao I pravilnom upravljanju otpadnim vodama a sve u...
Druženje sa mališanima PU “Dečja radost” iz Svilajnca
16.3.2018

Druženje sa mališanima PU “Dečja radost” iz Svilajnca

Kompanija FCC je na poziv Predškolske ustanove "Dečja radost" iz Svilajnca održala prezentaciju 15.03.2018. godine i predstavila se najmlađima. 

Mehanizacija

22 kamiona za sakupljanje

8 specijalizovanih mašina

192 kontejnera velike zapremine

32.447 kanti i kontejnera

2 deponije neopasnog otpada

Did you know?

12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13 12692_25000_did_you_know_banner_sb13