locations
Scroll to navigation

„Еф Си Си България“ ЕООД организира безвъзмездна кампания за гражданите на град Русе

01.6.2019 г.

„Еф Си Си България“ ЕООД организира безвъзмездна кампания под наслов „Чист дом – Чиста околна среда“ за гражданите на гр. Русе, с цел събиране и транспортиране на отпадъци от ремонтни дейности, генерирани от населението.

Кампанията ще се проведе на 08.06.2019 г. (събота) и 15.06.2019 г. (събота) от 9 ч. до 16 часа, на следните терени – общинска собственост:

1.    В кв. „Дружба-3“: срещу бл. 47 и бл. 53 - паркинг;

2.    В кв. „Чародейка“: бул. „Христо Ботев“ - зелена площ срещу бл. 112 и бл.118 ;

3.    В кв. „Възраждане“: бул. „Родина“ №41 - паркинг, в близост до задния вход на Русенски университет „Ангел Кънчев“;

4.    В кв. „Здравец“: ул. „Рига“, срещу бл. „Боряна“ - паркинг;

5.    В кв. „Родина“: ул. „Шипка“ №33.

Какво може да бъде изхвърлено в контейнерите:    

•    БЕТОН

•    ТУХЛИ КЕРЕМИДИ

•    ПЛОЧКИ И КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ

•    СМЕСИ ОТ БЕТОН

•    ТУХЛИ

•    КЕРЕМИДИ

•    ПЛОЧКИ И КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ, НЕСЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

•    ДЪРВЕСИНА

•    СМЕСЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ

Община Русе кани всички физически лица да предадат събраните от тях отпадъци от ремонти дейности на посочените места. На всяка една точка, ще има представител на фирмата, който да съдейства на гражданите и да ги консултира, относно отпадъците.

Забележка: По време на кампанията не се приемат отпадъци от ремонтни дейности от юридически лица.

За допълнително информация: отдел „Екология“, Община Русе – 082/ 506 792.

Лице за контакт - представител на Еф Си Си България ЕООД – Дария Иванова, тел. 0884886535.

обратно


„Еф Си Си България“ ЕООД организира безвъзмездна кампания за гражданите на град Русе
01.6.2019 г.

„Еф Си Си България“ ЕООД организира безвъзмездна кампания за гражданите на град Русе

  „Еф Си Си България" ЕООД, организира безвъзмездна кампания под наслов „Чист дом – Чиста околна среда" за...
Еф Си Си България представя новата си онлайн платформа www.Otpadacite.bg
18.4.2019 г.

Еф Си Си България представя новата си онлайн платформа www.Otpadacite.bg

Otpadacite.bg – онлайн магазин за наемане на контейнери за строителни отпадъци в София - лесно и удобно!
Седмица на хората с увреждания в FCC
22.5.2017 г.

Седмица на хората с увреждания в FCC

През 2001 г. работех в местна фирма в гр.Разград като „Метач". През 2004 г. претърпях онкологична операция.

Защо с нас

 • Международен екип от експерти

  Над 130-годишна компания с едни от най-добрите съоръжения по рода си в Европа. Като част от няколко известни победители, фирмата бележи много успехи.

 • Отпадъкът като ресурс

  Благодарение на съвременните решения за третиране на отпадъци, ние даваме 500 000 тона вторични суровини за втори живот годишно.

 • Опитен доставчик на услуги

  8 страни, 1200 общини и 4,7 милиона граждани, 20 съвместни предприятия с общини, 84 000 бизнес клиенти. Това е нашият кратък профил.

 • Гъвкавост

  Бърза реакция благодарение на големия ни екип от работници и съоръжения.

Интересни факти

Понастоящем Еф Си Си България ЕООД работи с повече от 100 специализирани машини за извършване на услугите сметосъбиране, сметоизвозване, улично метене, миене и зимна поддръжка.

Общо в страната се обслужват над 35 000, различни по вид, съда за смет.

FCC в цифри
над 1.250 камиони и специални превозни средства
FCC в цифри
над 1,300.000 контейнери и кошчета за боклук
FCC в цифри
над 92 площадки за временно съхранение на отпадъци
FCC в цифри
17 трансферни станции
FCC в цифри
28 сортиращи площадки
FCC в цифри
12 RDF (модифицирано гориво) и/или съоръжения за производство
FCC в цифри
3 завода за механично и биологично третиране на отпадъци
FCC в цифри
19 площадки за компостиране, запръстяване и биоразграждане на отпадъци
FCC в цифри
28 дена
FCC в цифри
1 завод за преработка на битови и индустриални отпадъци
FCC в цифри
5,1 мил милиона обслужвани домакинства
FCC в цифри
новече от 576.000 тона рециклирани отпадъци от опаковки
FCC в цифри
200 гBтч/г с нашите технологии от Oтпадъка дo Eнергията
FCC в цифри
4.443 км почистени улици
FCC в цифри
2.000 хектара поддържани зелени площи
FCC в цифри
новече от 36.500 обслужвани индустриални клиенти