jobs
Scroll to navigation

Кампания София 2017-2018

Столична община предоставя възможност на всички търговски дружества да сключват договори с частни сметосъбиращи фирми с цел редуциране на такса смет.

Столична община разрешава прякото договаряне между стопански субекти и частни сметоизвозващи фирми и през 2018 г.  При т.нар. пряко договаряне по смисъла на Наредбата /чл.24.,ал.6/ предприятията биват освобождавани от онази част от общата такса смет, която касае сметосъбирането и сметоизвозването на битовите и приравнените към тях отпадъци от нежилищните имоти на стопанските субекти. За 2017 г. тя възлиза на 3,7 промила /т.е. заплащате само 6,3 промила върху отчетната стойност или данъчна оценка /взема се по високата стойност/ на декларирания имот  + таксата по договор с Еф Си Си България ЕООД/.

 
Размерът на такса смет за 2018 г., както и съответната част, касаещи сметоизвозването предстои да бъдат определени от Общината (към момента на подаване на документите 01.10 – 30.11.2017г. се взима стойността определена за 2017 г.).

Процедурата по освобождаване на фирмата Ви от упоменатата част от таксата, е следната:

След сключване на договора за сметоизвозване, ние го внасяме от Ваше име в Дирекция „Регулиране на търговската дейност” в срок от 01.10.2017 до 30.11.2017г.

Необходими са Ви  следните документи:

1. Договор между фирмата Ви и Еф Си Си България ЕООД – в 3 екземпляра;

2. Молба по образец - 2 екземпляра

3. Удостоверение от агенцията по вписвания /може да се приложи и справката от интернет/,

4. Пълномощно от Вашата фирма, с което да представим документите от Ваше име в Общината

Въз основа на представените документи, в срок до 30 декември, Кметът на Столична община издава заповеди, определящи имотите, за които се допуска пряко договаряне. В седем дневен срок от издаване на съответната заповед, Дирекция „Регулиране на  търговската дейност” изпраща екземпляр от нея за процедиране в Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” и в Столичен инспекторат.


Необходими документи за участие в процедурата:

 • Удостоверение от “Агенцията по вписвания” (Актуално състояние)

За допълнителна информация:

Денислава Атанасова 
мобилен тел.:  + 359 886 000 708    
имейл:  denislava.atanasova@fcc-group.bg

Олга Гюрова  
мобилен тел.:  + 359 888 416 186 
имейл:  olga.gyurova@fcc-group.bg


или ни потърсете на адрес: 

       гр. София 1225
       кв. Орландовци
       ул. “Нешо Бончев” 15

Телефон:                + 359 2 832 01 83
Телефон/факс:        + 359 2 831 90 17 

„Еф Си Си България“ ЕООД организира безвъзмездна кампания за гражданите на град Русе
01.6.2019 г.

„Еф Си Си България“ ЕООД организира безвъзмездна кампания за гражданите на град Русе

  „Еф Си Си България" ЕООД, организира безвъзмездна кампания под наслов „Чист дом – Чиста околна среда" за...
Еф Си Си България представя новата си онлайн платформа www.Otpadacite.bg
18.4.2019 г.

Еф Си Си България представя новата си онлайн платформа www.Otpadacite.bg

Otpadacite.bg – онлайн магазин за наемане на контейнери за строителни отпадъци в София - лесно и удобно!
Седмица на хората с увреждания в FCC
22.5.2017 г.

Седмица на хората с увреждания в FCC

През 2001 г. работех в местна фирма в гр.Разград като „Метач". През 2004 г. претърпях онкологична операция.

Защо с нас

 • Международен екип от експерти

  Над 130-годишна компания с едни от най-добрите съоръжения по рода си в Европа. Като част от няколко известни победители, фирмата бележи много успехи.

 • Отпадъкът като ресурс

  Благодарение на съвременните решения за третиране на отпадъци, ние даваме 500 000 тона вторични суровини за втори живот годишно.

 • Опитен доставчик на услуги

  8 страни, 1200 общини и 4,7 милиона граждани, 20 съвместни предприятия с общини, 84 000 бизнес клиенти. Това е нашият кратък профил.

 • Гъвкавост

  Бърза реакция благодарение на големия ни екип от работници и съоръжения.

Интересни факти

Понастоящем Еф Си Си България ЕООД работи с повече от 100 специализирани машини за извършване на услугите сметосъбиране, сметоизвозване, улично метене, миене и зимна поддръжка.

Общо в страната се обслужват над 35 000, различни по вид, съда за смет.

FCC в цифри
над 1.250 камиони и специални превозни средства
FCC в цифри
над 1,300.000 контейнери и кошчета за боклук
FCC в цифри
над 92 площадки за временно съхранение на отпадъци
FCC в цифри
17 трансферни станции
FCC в цифри
28 сортиращи площадки
FCC в цифри
12 RDF (модифицирано гориво) и/или съоръжения за производство
FCC в цифри
3 завода за механично и биологично третиране на отпадъци
FCC в цифри
19 площадки за компостиране, запръстяване и биоразграждане на отпадъци
FCC в цифри
28 дена
FCC в цифри
1 завод за преработка на битови и индустриални отпадъци
FCC в цифри
5,1 мил милиона обслужвани домакинства
FCC в цифри
новече от 576.000 тона рециклирани отпадъци от опаковки
FCC в цифри
200 гBтч/г с нашите технологии от Oтпадъка дo Eнергията
FCC в цифри
4.443 км почистени улици
FCC в цифри
2.000 хектара поддържани зелени площи
FCC в цифри
новече от 36.500 обслужвани индустриални клиенти