Vyhledávání

Press kit

Skupina firem FCC v ČR

Působnost firmy v České republice se datuje od roku 1991. Od roku 2006 je jejím majitelem španělská firma FCC (Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.). V relativně krátkém období se společnost stala jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb. V současné době se o plynulý chod zajišťovaných činností stará více než 2 100 zaměstnanců.  

V rámci svých aktivit nabízíme ucelenou paletu služeb obcím, městům, průmyslovým podnikům i živnostníkům. Mezi hlavní činnosti společnosti patří komplexní servis v oblasti nakládání s odpady – sběr a svoz komunálních odpadů, sběr a svoz živnostenských a průmyslových odpadů vč. nebezpečných, transport odpadů k odstranění nebo využití, separovaný sběr odpadů. Dále to jsou sanace starých ekologických zátěží, provoz skládek komunálních a průmyslových odpadů, zimní a letní údržba komunikací, komplexní služby v odpadovém hospodářství, výroba alternativního paliva, služby parkování a další činnosti.

FCC v ČR získala v roce 2000 certifikáty systému řízení jakosti a enviromentálního managementu dle norem ISO 9001 a ISO 14001, a stala se tak první společností v oblasti nakládání s odpady, která tento certifikát získala jako integrovaný. V roce 2003 byl tento systém řízení dále rozšířen o oblast OHSAS 18001 (řízení BOZP) a jako celek je tento integrovaný systém řízení zaveden a je certifikován ve všech společnostech skupiny FCC v ČR.

Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.